اسپیس بلاگ | موزیک بلاگ


فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف ش به همراه معنی : اسم پسر با حرف ش با ریشه اسم های فارسی ، عربی ، ترکی، عبری و کردی  گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف ش ؛ با اسپیس بلاگ همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اگر فکر می کنید اسمی می تواند در فهرست زیر قرار بگیرد یا معنی اسم  آن اشتباه است در کامنت برای ما درج کنید.

اسم پسر فارسی با حرف ش


شابرزین : شاه برزین

شابهار : نام دشتی در نواحی کابل

شاپور : پسر شاه، شاه زاده؛ نام چند پهلوان ایرانی

شادان : نام دخترانه و پسرانه به معنی شاد، مسرور

شادبه : بهترین شادی

شادمان : نام دخترانه و پسرانه به معنی شاد، خوشحال و مسرور

شادمهر : ویژگی آن که دارای شادی و مهربانی است.

شادکان : کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی

شادیار : شاد و خوشحال

شارویه : شیرویه

شاندیز : شکوهمند و دارای عظمت و جلال، شاهان دژ، نام روستایی در نزدیکی مشهد

شاه‌برزین : نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا)

شاه‌پر : شهپر

شاهپور : شاپور

شاهرخ : دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شاه سیما

شاهو : آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است.

شاهین : نوعی پرنده‌ی شکاری از خانواده‌ی باز؛ برج میزان

شاها : نام قلعه‌ای که هولاکوخان اموال و خزاین خود را آنجا گذاشته بود.

شاهدیس : مانند شاه

شاهرخ : دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شاه سیما

شاهنده : متقی و پرهیزگار و صالح و نیکوکار

شاهنگ : شاه + انگین ملکه زنبور عسل

شاهکار : کار شاهانه، برجسته، ممتاز

شایا : شایسته

شایان : شایسته، سزاوار، در خور؛ فراوان

شایگان : ارزشمند، ممتاز، عالی، شایسته

شباهنگ : شب آهنگ، ستاره‌ی بامدادی، ستاره‌ی سهیل؛ نام پرنده‌ای، مرغ سحرخوان

شباویز : مرغی که به شب خود را به یک پای بیاویزد و حق حق گوید و او را حق گوی نیز گویند، مرغ شب آهنگ

شرمین : شرمگین، با حُجب و حیا، خجالت زده

شروان : درخت سرو؛ جنوب شرقی کوههای قفقاز

شروین : معشوق مردمان، پایدار و نامی، نام قلعه‌ی شروان؛ نام انوشیروان دادگر

شکیب : تحمل، بردباری، صبر

شمشاد : درختچه‌ای همیشه سبز با انواع مختلف که در حاشیه‌ی باغچه‌ها کاشته می‌شود

شهام : تیز خاطر، چالاک

شهباز : شاهباز، نوعی باز سفید رنگ با چشمان زرد و پنجه و منقار قوی که در قدیم آن را برای شکار تربیت میکردند.

شهراد : پادشاه جوانمرد

شهرام : مطیع شاه، رام شاه؛ موجب آرامش شاه

شهرداد : زاده‌ی شهر، شهری

شهروان : شهربان، نگهبان شهر

شهرود : نهر و رودخانه بزرگ، نام سازی

شهروز : نام وزیر شاهپور، شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد.

شهروین : شهنام، از نامهای باستانی

شهریور : نام ماه ششم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش

شهریار : پادشاه، شاه؛ حاکم، فرمانروا؛ پسر خسرو پرویز از شیرین و پدر یزدگرد سوم ساسانی

شهسان : مانند شاه، شاهوار، دارای جلال و شکوه شاهانه

شهسوار : شاه سوار، ماهر در سوارکاری

شهنام : بزرگ نام و دارنده‌ی نامِ شاهانه؛ نیکنام، نکونام

شهنور : نور شاه و به تعبیری نور خدا

شهیاد : مرکب از شه (شاد) + یاد (خاطره)

شهیار : همدم، همنشین و مونس شاه؛ نظیر و همتای شاه

شیانا : پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان

شیران : از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

شیراک : نام پدر هرمزد، کنده کار کتیبه کعبه زرتشت

شیردل : دلیر، شجاع

شیرزاد : زاده شیر؛ دلیر و شجاع

شیرو : منسوب به شیر، دلیر و شجاع؛ در شاهنامه پسر گشتاسب

اسم پسر کردی با حرف ش


شارو : بازمانده یا پنهان

شوان :  شبان، چوپان، نگهبان گله

اسم پسر آشوری با حرف ش


شارونا : سرزمین پربار و حاصلخیز

شاهارا : حافظ شبهای روزه داران

شایرایا : ستاره ناهید

شمینه : حاصلخیز، برکت یافته

اسم پسر ترکی با حرف ش


شانلی : افتخار آمیز؛ مشهور

شاهسون : شاه (فارسی) + سون (ترکی)، شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران

اسم پسر عبری با حرف ش


شبنا : جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا

شُعَیب : پیامبری که بر اساس قرآن پس از هود و صالح در شهر مدین میزیسته

شمعون : شنونده، نام یکی از برادران یوسف (ع)

شیث : نام سومین پسر آدم و حوا

اسم پسر عربی با حرف ش


شادن : اسم پسرانه و دخترانه به معنی آهوی جوان که تازه شاخ بر آورده است، بچه آهو، زیبا و لطیف مانند بچه آهو

شاکر : شکر کننده، سپاسگزار؛ در حال شکرگزاری

شاهد : گواه، حاضر، مرد خوبروی؛ محبوب، خدای تعالی

شباب : جوانی، مرد جوان

شبیب : با ارزش و جوانمرد

شبیر : شیر کوچک

شجاع : آن که از چیزی یا کسی نمیترسد، پردل و جرئت، دلیر

شرافت : حالتی در شخص که او را از ارتکاب رذایل باز میدارد؛ بزرگ منشی، بزرگواری.

شرف : حرمت و اعتباری که از رعایت کردن ارزشهای اخلاقی بوجود می‌آید، بزرگواری، افتخاری که از امری نصیب شخص میشود؛ برتری

شریف : دارای شرف، ارجمند، بزرگوار، دارای ارزش و اعتبار، ارزشمند، خوب، عالی

شریعت : شرع؛ طریقه، روش

شعبان : نام ماه هشتم از سال قمری

شفا : بهبود، بهبود یافتن از بیماری؛ از میان رفتن بیماری دل به سبب تابش انوار ملکوتی است.

شفق : نوری سرخ که تا مدتی پس از غروب خورشید از آسمان به زمین میتابد.

شفیع : آن که تقاضای عفو و بخشش گناه کسی را از دیگری میکند، شفاعت کننده، شفاعتگر

شفیق : مهربان، دلسوز

شقیق : نام یکی از سرداران علی (ع)

شکور : شکرکننده سپاسگزار؛ پاداش دهنده‌ی بندگان؛ از نامهای خداوند

شکیل : زیبا، پسر خوش چهره

شمایل : ظاهر کسی یا چیزی، شکل و صورت؛ خویها، خصلتهای نیکو و پسندیده

شمس : خورشید؛ سوره‌ی نود و یکم از قرآن کریم

شهاب : پدیده‌ای به شکل خطی درخشان که به علت برخورد سنگ آسمانی با جو زمین و سوختن سریع آن به طور ناگهانی در آسمان دیده می‌شود

شهاب‌الدین : نورِ دین، آن که وجودش برای دین تابناک است.

شهامت : بی باکی، دلیری، حالت ترس نداشتن از چیزی یا کسی در انجام کاری یا گفتن مطلبی

شهیر : معروف، نام آور، نامدار

شیبان : از قبایل عرب

درباره : دیگر

روش های درمان بیماری آلزایمر,درمان آلزایمر alzeimers

بیماری آلزایمر زوال عقل غیر قابل درمان و مترقی است که می‌تواند احساس ویرانگری ایجاد کند. در حال حاضر درمان‌های زیادی برای بیماری آلزایمر ایجاد شده است. تغییر سبک زندگی، داروها و تداخلات می‌تواند کمک کند.

هشدار:
داروهای معرفی شده در این مقاله فقط جهت آشنایی شما عزیزان با درمانهای موجود برای بیماری آلزایمر است و اسپیس بلاگ به هیچ وجه توصیه‌ای به مصرف خودسرانه هیچ دارویی ندارد.
تجویز و تعیین دوز دارو به عهده پزشک معالج می‌باشد و اسپیس بلاگ هیچگونه مسئولیتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

بیماری آلزایمر چگونه درمان می‌شود؟

هیچ کس دوست ندارد به بیماری آلزایمر مبتلا شود که درمان قطعی برای آن وجود ندارد و می‌تواند حافظه را از بین ببرد. اما تشخیص این بیماری نسبت به گذشته ساده‌تر شده است.

داروهای مفیدی در بازار وجود دارد که می‌تواند نشانه‌های این بیماری همچون زوال حافظه و گیجی را کمتر کند. شواهد موجود نشان می‌دهد که تغییر در سبک زندگی نیز می‌تواند کمک کند.

درمان‌های مختلفی نیز وجود دارد که نشانه‌های خاصی از این بیماری را هدف قرار می‌دهند و باعث می‌شوند زندگی این افراد بهبود یابد. در حالیکه تعداد درمان‌های موجود محدود است اما به دست آوردن درمان مناسب بسیار ارزشمند است.

دانشمندان در حال حاضر به جستجوی روش‌های جدید برای درمان و پیشگیری از این بیماری می‌پردازند.

در ادامه با مواردی آشنا می‌شوید که می‌تواند زندگی بیماران آلزایمری را بهبود ببخشد.

همچنین بخوانید: علائم اولیه آلزایمر

 1. دونپزیل:

روش های درمان بیماری آلزایمر,Donepezil

این دارو می‌تواند نشانه‌های خفیف،متوسط و شدید آلزایمر را بهتر کند.با اینحال این دارو نمی‌تواند این بیماری را متوقف نماید. داروی دونپزیل از شکسته شدن یک ماده شیمیایی به نام استیل کولین جلوگیری می‌کند. متخصصان بر این باورند که این ماده شیمیایی برای حافظه، تفکر و استدلال بسیار مهم است.

بیماران آلزایمری تنها می‌توانند روزی یکبار از این دارو استفاده کنند بنابراین تنظیم دوز مصرفی توسط پزشک بسیار آسان است.

شما می‌توانید دوز مصرفی بیمار را با ۵ میلی گرم در روز آغاز کنید و بعد از چند هفته مقدار آن را به ۱۰ میلی گرم افزایش دهید. عوارض جانبی این دارو شامل مشکلات گوارشی همچون حالت تهوع، اسهال و استفراغ است. سایر عوارض جانبی در برگیرنده خستگی، کاهش وزن و نیز گرفتگی عضلات است.


 1. ریواستیگمین:

روش های درمان بیماری آلزایمر,Senior woman holding medicine bottle, close-up of hand

ریواستیگمین در دسته داروهای دونپزیل قرار دارد. این دارو می‌تواند با محافظت از سطح استیل کولین در مغز بروز نشانه‌های زوال عقل را کمتر کند. این دارو روزانه دوبار مصرف می‌شود و به صورت کپسول و مایع خوراکی در بازار موجود است.

افرادی که نشانه‌های شدید گوارشی همچون خونریزی را دارند می‌توانند از بسته‌های پوستی آن استفاده کنند.


 1. گالانتامین:

روش های درمان بیماری آلزایمر,Blackboard with the chemical formula of Galantamine

این دارو با افزایش سطح استیل کولین در مغز کار می‌کند و همین امر به سلول‌های مغزی کمک می‌کند با یکدیگر ارتباط داشته باشند. این دارو روزانه دوبار مصرف می‌شود و به شکل مایع خوارکی و قرص در بازار موجود است. بیماران در آغاز کار ۸ میلی گرم از این ماده را مصرف می‌کنند و با گذشت زمان مقدار دوز مصرفی افزایش پیدا می‌کند.

همانند دونپزیل و ریواستیگمین، این دارو نیز می‌تواند مشکلات گوارشی ایجاد کند.


 1. ممانتین:

روش های درمان بیماری آلزایمر,senior African-American woman looking in mirror

این دارو می‌تواند سطح گلوتامات را تنظیم کند. همانطور که می‌دانید گلوتامات یک پیام رسان شیمیایی است و وجود آن برای حافظه و یادگیری ضروری می‌باشد. متخصصان بر این باورند که گلوتامات اضافی می‌تواند برای مغز سمی باشد.

این دارو به صورت قرص، مایع خوارکی و کپسول در اختیار افراد قرار دارد. اگرچه این دارو برای کنترل آلزایمر متوسط تا شدید تایید شده است، اما برای بیمارانی با نشانه‌های خفیف نیز تجویز می‌شود. عوارض جانبی این دارو شامل یبوست، سردرد و سرگیجه است.


 1. ممانتین طولانی رهش و دونپزیل:

روش های درمان بیماری آلزایمر,Taking medication

این درمان می‌تواند دو نوع دارویی که برای درمان آلزایمر مورد استفاده قرار می‌گیرد را ترکیب نماید. این دو دارو دونپزیل و ممانتین است. این درمان برای افرادی استفاده می‌شود که مصرف چند قرص در روز برای آن‌ها مشکل ساز است. همانند سایر درمان‌های تایید شده برای آلزایمر، این درمان نیز نمی‌تواند از بیماری پیشگیری کند یا از سرعت رشد آن بکاهد.

این نوع درمان قادر است فرایندهای ذهنی و عملکرد کلی بیماران را بهبود ببخشد. عوارض جانبی شایع در برگیرنده سردرد،سرگیجه، کمبود اشتها و کبودشدگی است.


 1. تمرینات ورزشی:

روش های درمان بیماری آلزایمر,Walk

فعالیت‌های بدنی که باعث افزایش ضربان قلب می‌شوند برای سلامت کلی بدن مفید هستند. این تمرینات می‌توانند سلامت مغز را بهبود ببخشند.مطالعات انجام شده در انجمن بیماران آلزایمری نشان می‌دهد که ورزش می‌تواند اثرات مثبتی بر روی این بیماری داشته باشد. در یک مطالعه انجام شده شرکت کنندگان در آموزش‌های ایروبیک و کشش شرکت کردند.

این افراد به مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه در این تمرینات حضور داشتند. بعد از گذشت چند ماه، محققان به این نتیجه رسیدند که تمرینات ورزشی می‌تواند سلامت مغز را افزایش دهد.

در یک مطالعه دیگر بیمارانی که آلزایمر خفیف تا متوسط داشتند به صورت تصادفی در تمرینات ورزشی شرکت کردند و برخی از آن ها نیز در گروه کنترلی قرار گرفتند. بعد از ۱۶ هفته، محققان دریافتند که تفاوتی بین عملکرد ذهنی این افراد ایجاد نشده است اما ورزشکاران نشانه‌های اضطراب، تحریک پذیری و افسردگی کمتری داشتند. به همین خاطر به این افراد توصیه می‌شود سه روز در هفته و در هر کدام به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه به تمرینات ورزشی بپردازند.


 1. تعامل در فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی:

روش های درمان بیماری آلزایمر,Family talking and laughing during party

تعامل در فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی می‌تواند نشانه‌های آلزایمر را بهبود ببخشد. این فعالیت‌ها شرایط بیماری را معکوس نمی‌کنند اما هر کدام نقش مهمی در حفظ سرزندگی مغز بازی می‌کنند.

زمانی که این موارد با تمرینات ورزشی و رژیم غذایی سالم ترکیب می‌شود می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد. علاوه بر این، ارتباط داشتن با افراد می‌تواند خطر ابتلا به افسردگی را کاهش دهد.

متخصصان توصیه می‌کنند بیماران مبتلا به آلزایمر در فعالیت‌های مختلفی همچون کنسرت و تئاتر ها شرکت کنند. اینکار می‌تواند نشانه‌های موجود را تا حد زیادی بهبود ببخشد.


 1. رژیم غذایی سالم:

روش های درمان بیماری آلزایمر,overhead view, woman making salad

غذای مغز همانند غذایی که برای بدن مصرف می‌شود بسیار مهم است. افراد باید رژیم غذایی معتدلی داشته باشند که اسید چرب اشباع اندکی دارد. همچنین کاهش مصرف نمک و شکر و استفاده از وعده‌های غذایی که شامل میوه‌ها، سبزیجات، بوقلمون، ماهی، آجیل، غلات سبوس دار و اسیدهای چرب سالم است می‌تواند مفید باشد.

انجمن بیماران آلزایمری ارتباط موثری بین رژیم غذایی و عملکرد ذهن پیدا کرده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که رژیم غذایی سالم می‌تواند مفید باشد. آیا رژیم غذایی می‌تواند خطر زوال عقل را کاهش دهد؟ متخصصان بر این باورند که مصرف رژیم غذایی سالم علاوه بر بدن بر روی مغز نیز اثر خواهد داشت. پس این گزینه را نیز مدنظر داشته باشید.


 1. بهبود سوخت و ساز بدن:

روش های درمان بیماری آلزایمر,Senior couple running in park with kite

مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که رویکرد متابولیک برای درمان زوال عقل می‌تواند موثر باشد. محققان دانشگاه کالیفرنیا ۱۰ نفر از بیمارانی که مشکلات شناختی داشتند را مورد بررسی قرار داده اند. هر کدام از آن‌ها رژیم غذایی درمانی،تمرینات ورزشی، تحریک مغز، بهینه سازی خواب و ویتامین‌ها را دنبال کردند.

این مطالعه گزارشات موردی را نیز در خود گنجانده است. برخی از این افراد سرکار خود برگشته بودند و برخی دیگر مهارت‌های جدیدی آموخته بودند. برخی از افراد دیگر چیزی را فراموش نمی‌کردند. این یک مطالعه بالینی نیست و ممکن است اعمال آن در مقیاس وسیع کمی دشوار باشد.


 1. درمان‌های غیر دارویی برای تحریک و پرخاشگری:

روش های درمان بیماری آلزایمر,woman talking on couch

زمانی که حافظه و استدلال به تدریج رو به زوال می‌رود، افراد احساس خشم و اضطراب خواهند داشت. در مراحل انتهایی این بیماری، این افراد ممکن است از لحاظ فیزیکی یا شفاهی پرخاشگر شده باشند.

دکتر اپوستولوا در این باره می‌گوید: تا زمانی که لازم نباشد من از درمان‌های دارویی برای نشانه‌های رفتاری استفاده نمی‌کنم. او به اعضای خانواده و پزشکان توصیه می‌کند از فعالیت‌های اجتماعی و درمان رفتاری استفاده کنند. گوش دادن به حرف‌های بیمار، فراهم اوردن اطمینان قلبی و تعامل با او در فعالیت های مختلف می‌تواند فرد را آرام کند.


 1. داروهایی برای پرخاشگری و تحریک:

روش های درمان بیماری آلزایمر,Mother and daughter holding hands at party on cabin balcony in woods

داروی تایید شده‌ای برای درمان نشانه‌های رفتاری حاصل از زوال عقل وجود ندارد. به همین خاطر است که پزشکان معمولا نمی‌توانند داروهای موثری تجویز کنند. با این وجود برخی از پزشکان سعی می‌کنند از داروهایی همچون سیتالوپرام (Celexa) استفاده کنند که یک داروی ضدافسردگی و مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین است. گزینه دیگری که پیش روی پزشکان قرار دارد Nuedexta است. این دارو برای درمان اثرات بی ثباتی عاطفی تایید شده است.

بی ثباتی عاطفی به یک اختلال عصبی اشاره دارد که با گریه کردن بی‌اختیار یا گریه و خنده غیرقابل کنترل یا دیگر ظواهر عاطفی نمود پیدا می‌کند. در حالیکه داروهای آنتی سایکوتیک به عنوان یک گزینه محسوب می‌شوند اما باید زمانی مورد استفاده قرار گیرند که نشانه‌ها حاد و شدید است.


روش های درمان بیماری آلزایمر,Mixed race doctor taking medication

درمان افسردگی در بیماران مبتلا به آلزایمر ممکن است در برگیرنده ترکیبی از دارو و مشاوره‌های روان شناختی باشد. متخصصان می‌توانند داروهای ضد افسردگی SSRI همچون سیتالوپرام و سرترالین را برای مبارزه با این نشانه‌ها تجویز کنند. این داروها ممکن است سطح سروتونین را افزایش دهند. همانطور که می‌دانید سروتونین یک پیام رسان شیمیایی مهم در مغز است.

داروهای ضد افسردگی آتیپیک نیز فعالیت شیمیایی مغز را افزایش می‌دهد و می‌توانند گزینه دیگری برای درمان افسردگی باشند. برخی از این داروها شامل میرتازاپین (remeron) و ترازودون است. عوارض جانبی احتمالی این داروها شامل خواب آلودگی، سرگیجه، خشکی دهان است.


 1. آدوکانوماب و سولانِزوماب:

روش های درمان بیماری آلزایمر,Lab Experiment

دانشمندان در تلاشی که برای درمان این بیماری داشته‌اند، برخی ویژگی‌های اساسی این بیماری را هدف قرار داده اند. یک رویکرد برای درمان این بیماری، حمله به آمیلوئید است. آمیلوئید مشخصه اصلی این بیماری محسوب می‌شود. آمیلوئید برآمدگی‌هایی را در مغز بیماران تشکیل می‌دهد و پلاک‌های چسبناکی ایجاد می‌کند که باعث مرگ سلول‌ها می‌شود.

سولانِزوماب یک داروی قابل تزریق است و می‌تواند پلاک‌های تشکیل شده را از بین ببرد. نتایج بالینی در اواخر سال ۲۰۱۶ و اوایل سایل ۲۰۱۷ مشخص خواهد شد. مطالعه دیگری بر روی یک داروی مشابه دیگر به نام آدوکانوماب تمرکز کرده است.

در حال حاضر هیچ کدام از این داروها در بازار وجود ندارد اما بیمارانی که به صورت بالینی از آن استفاده کرده اند بهبود‌هایی داشته اند.


روش های درمان بیماری آلزایمر,gettyimages-645424997

برخی از دانشمندان در حال توسعه داروهایی برای تسکین التهاب مغز هستند. التهاب یکی از پاسخ‌های طبیعی بدن به عفونت است اما مقدار زیاد التهاب می‌تواند به سلول‌های مغز و عملکرد آن اسیب وارد کند.

در یک مطالعه حیوانی مفنامیک اسید(یک داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی) روند از دست دادن حافظه در موش‌ها را معکوس کرده است. این موش‌ها از لحاظ ژنتیکی به گونه ای دستکاری شده بودند که بیماری آلزایمر و نشانه‌های آن در این موش‌ها توسعه یافته بود. با اینحال، درمانی که در موش کارساز است ممکن است کمکی به انسان‌ها نکند.

اگرچه نتایج به دست آمده امیدوار کننده است اما این تنها اولین قدم برای تعیین مثبت بودن چنین درمان‌هایی است و مطالعات بیشتری برای تایید آن نیاز خواهد بود.

درباره : دیگر

heartburn سوزش سر دل

سوزش سردل یکی از مواردی است که برخی از بزرگسالان در طول زندگی خود آن را تجربه می‌کنند. این بیماری معمولا بر اساس حس سوزشی شناخته می‌شود که درست پشت جناغ صورت می‌گیرد و اغلب به سمت گلو نیز کشیده می‌شود.

این سوزش معمولا به خاطر رفلاکس یا برگشت اسید از معده به مری رخ می‌دهد و یک نشانه است. رفلاکس اسید زمانی رخ می‌دهد که حلقه عضلانی که به غذا اجازه ورود به معده می‌دهد بیش از حد استراحت می‌کند. نتیجه این موضوع این است که اسید معده دوباره به مری برمی گردد و باعث ایجاد حس سوزش در فرد می‌شود. کمی به این موضوع فکر کنید. اسید باعث سوزش گلوی شما می‌شود. معمولا ممکن است رفلاکس بدون سوزش سر دل باشد اما احتمال وجود سوزش سر دل بدون رفلاکس وجود ندارد.

اگرچه داروهای بدون نسخه‌ای برای این بیماری وجود دارد و می‌تواند در برخی از موارد موثر باشد اما اگر از سوزش سر دل گاه و بی گاه رنج می‌برید بهتر است کمی به فکر تغییر سبک زندگی خود باشید و از درمان‌های خانگی برای آن استفاده کنید.

همچنین بخوانید: پیشگیری از سوزش معده
 1. یک قاشق جوش شیرین:

یک قاشق جوش شیرین می‌تواند سوزش سر دل و بازگشت اسید را کمتر کند. جوش شیرین به عنوان بیکربنات سدیم یک درمان رایج و شناخته شده است و می‌تواند به رفلاکس اسید کمک کند. این ماده PH بیشتر از۷.۰ را دارد و می‌تواند اسید معده را خنثی نماید. خنثی سازی اسید معده به این معنی است که به هنگام بازگشت اسید معده به مری، دچار سوزش سردل نخواهید شد.

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • یک دوم قاشق چایخوری یا یک قاشق چایخوری جوش شیرین
 • یک لیوان آب تازه

طزر تهیه:

یک دوم قاشق چایخوری یا یک قاشق چایخوری از جوش شیرین را با یک لیوان آب ترکیب کنید. آن را خوب هم بزنید و سپس بنوشید. شما می‌توانید در صورت نیاز این کار را تکرار کنید اما به خاطر داشته باشید که نباید از این محلول بیش از حد استفاده کنید.

همچنین از به کار بردن این محلول به صورت مداوم جدا خودداری کنید زیرا نمک بالایی دارد و می‌تواند عوارض جانبی همچون تورم و حالت تهوع را به همراه داشته باشد.

 1. معده خود را با آب آلوئه ورا تسکین دهید:

همانطور که می‌دانید آلوئه ورا گیاهی است که برای تسکین سوزش مورد استفاده قرار می‌گیرد.بیشتر افراد بر این باورند که این گیاه می‌تواند سوختگی‌های ناشی از آفتاب را بهتر کند اما آلوئه ورا خاصیتی بیشتر از این دارد.

این گیاه می‌تواند سوزش سردل را نیز تسکین دهد زیرا از التهاب می‌کاهد. این موضوع بدین معناست که به هنگام تحریک و ملتهب شدن معده، نوشیدن یک لیوان آب آلوئه ورا می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد.

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

طرز تهیه:

یک دوم پیمانه آب آلوئه ورا را به صورت سرد یا ولرم قبل از وعده غذایی خود بنوشید. به خاطر داشته باشید که آلوئه ورا می‌تواند به عنوان یک ملین عمل کند. بنابراین به دنبال برندی باشید که اجزای ملین آن حذف شده باشد.

 1. جویدن آدامس:

مجله Dental Research مطالعه‌ای را در مورد رفلاکس اسید معده انجام داده است. زمانی که افراد مبتلا به این بیماری تکه‌ای آدامس عاری از قند را به مدت ۳۰ دقیقه بعد از غذا جویدند تسکین خوبی را تجربه کردند.

این موضوع بدین خاطر است که جویدن ادامس باعث تحریک غدد بزاقی می‌شود و جریان بزاق را افزایش می دهد. هر اسیدی که در سیستم گوارشی تشکیل می‌شود حل شده و شسته می‌شود

. پاک شدن اسید باعث بهبود نشانه‌های رفلاکس اسید خواهد شد. می‌توان از این گزینه برای بهبود نشانه‌های سوزش سر دل نیز استفاده کرد.

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • یک عدد آدامس عاری از قند

طرز استفاده :

بعد از هر وعده غذایی، یک عدد آدامس عاری از قند را بردارید و بجوید. اینکار را به مدت ۳۰ دقیقه انجام دهید تا به نتیجه مد نظر خود دست یابید.

 1. چانه خود را بالا نگه دارید:

سوزش سر دل معمولا به هنگام خواب بدتر می‌شود زیرا دراز کشیدن به هنگام خواب می‌تواند این شرایط را بدتر و شدید تر کند. در این شرایط قانون جاذبه بر علیه شما کار می‌کند و بدن محتویات هضم شده را راحت تر به سمت مری می فرستد و همین امر باعث ایجاد سوزش سر دل خواهد شد.

به همین خاطر بهتر است به هنگام خواب، سر خود را ۶ اینچ بالاتر نگه دارید. شما می‌توانید اینکار را با قرار دادن آجر، کتاب یا بلوک هایی زیر بالشت خود انجام دهید.

سه الی چهار ساعت بعد از خوردن غذا دراز نکشید زیرا دراز کشیدن با معده پر باعث می‌شود فشار بیشتری بر آن وارد شود و محتویات بیشتری به سمت مری بازگردد.

 1. چطور، چگونه و کی:

به نحوه خوردن غذا توجه داشته باشید: مقدار زیادی غذا نخورید. تکه‌های کوچک غذا را بردارید و آن را به آرامی بخورید. به معده خود زمان هضم غذا را بدهید.

به غذایی که می‌خورید توجه داشته باشید: ممکن است متوجه شده باشید که برخی از غذاهای خاص که اسید بالایی دارند یا ادویه دار هستند می‌تواند رفلاکس شما را بدتر کند. به عنوان مثال خوردن گوجه فرنگی یا مرکبات که اسید بالایی دارند ممکن است این شرایط را بدتر کند. پس از خوردن این مواد خودداری کنید.

به زمانی که غذا می‌خورید توجه داشته باشید: سه الی چهار ساعت قبل از رفتن به رختخواب، غذا نخورید. دراز کشیدن می‌تواند فشاری بر روی سیستم گوارشی ایجاد کند.

 1. اسید بیشتری مصرف کنید:

زمانی که اسید باعث سوزش مری شما می‌شود خوردن اسید بیشتر به نظر مسخره می‌رسد اما باید به خاطر داشته باشید که در برخی از موارد رفلاکس اسید به خاطر نبود اسید کافی در معده ایجاد می‌شود.

این خود اسید است که به عضلات مری می‌گوید که بسته شوند. اگر معده شما اسید کافی نداشته باشد، امکان شل شدن این دریچه وجود خواهد داشت. در این شرایط اسید از معده به مری باز می‌گردد و رفلاکس اسید رخ می‌دهد.

اگر فکر می‌کنید رفلاکس اسید در شما به همین خاطر است، سعی کنید سرکه سیب خالص بنوشید تا از بروز این مورد جلوگیری کنید.

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • سه قاشق چایخوری یا یک قاشق غذاخوری سرکه سیب خالص
 • ۶ الی ۸ اونس آب تازه

سه قاشق چایخوری یا یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را با آب ترکیب کنید و سپس بنوشید. شما می‌توانید اینکار را قبل از هر وعده غذایی، قبل از رفتن به رختخواب یا دو الی سه بار در طول روز تکرار کنید.

اگر احساس کردید رفلاکس اسید بدتر شده است، استفاده از سرکه سیب را متوقف کنید. مصرف بیش از حد سرکه سیب نیز می‌توانددردسرساز باشد.

 1. موز یا سیب بخورید:

همانطور که می‌دانید موز حاوی آنتی اسیدهای طبیعی است که می‌تواند در برابر رفلاکس اسید مقابله کند. اگر می‌خواهید ساده ترین درمان خانگی را برای سوزش سردل امتحان کنید بهتر است کمی موز بخورید و نتایج به دست آمده را ارزیابی کنید.

گزینه دیگری که پیش روی شما قرار دارد خوردن روزانه یک عدد سیب است. یک عدد سیب را ببرید و چند ساعت قبل از رفتن به رختخواب آن را میل کنید. اینکار باعث تسکین درد می‌شود.

 1. چای زنجبیل بنوشید:

زنجبیل می‌تواند ناراحتی‌های معده همچون حالت تهوع یا رفلاکس اسید را بهبود ببخشد. نوشیدن یک پیمانه چای زنجبیل می‌تواند درد شما را کمتر کند.

همچنین بخوانید: خواص زنجبیل برای بدن

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • سه چهارم زنجبیل تازه
 • دو پیمانه آب

ابتدا زنجبیل را برش دهید و آن را در دو پیمانه آب بریزید. درب آن را بگذارید و به مدت سی دقیقه روی حرارت ملایم قرار دهید. تکه‌های زنجبیل را خارج کنید یا اگر دوست داشتید اجازه دهید داخل آب باقی بماند. سپس چای آماده شده را در یک ظرف بریزید. بیست دقیقه قبل از وعده غذایی از این چای بنوشید.

 1. محرک‌های خود را شناسایی کنید:

شناسایی محرک‌ها ممکن است به زمان و انرژی نیاز داشته باشد اما اگر بدانید چه چیزی باعث بدتر شدن شرایط شما می‌شود، قادر خواهید بود از خوردن آن پرهیز کنید.

به جای اینکه به داروهای بدون نسخه اطمینان کنید بهتر است یکبار برای همیشه محرک های خود را بشناسید و از مصرف آن‌ها خودداری کنید. همچنین به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهید توجه کنید.

 1. از پوشیدن لباس های تنگ خودداری کنید:

پوشیدن لباس‌های تنگ می‌تواند سوزش سردل را بدتر کند. اگر شلوار بسیار تنگ دارید، به هنگام نشستن فشاری بر روی معده وارد خواهد شد. برخی از افراد نیز از پیراهن یا کمربند تنگ استفاده می‌کنند و همین امر شرایط را بدتر می‌کند. هر چقدر فشار بیشتری بر روی ناحیه شکم وارد شود احتمال بیرون رفتن محتویات آن به سمت مری بیشتر خواهد شد.

 1. نوشیدن الکل و سیگار کشیدن شرایط را بدتر می‌کند:

سیگار کشیدن و نوشیدن الکل می‌تواند رفلاکس اسید را بدتر کند. نیکوتین و الکل هر دو باعث تضعیف عضلات موجود در شکم خواهند شد. به همین خاطر امکان برگشت محتویات معده وجود دارد. سیگار کشیدن را ترک کنید و نوشیدن الکل را کنار بگذارید. انجام اینکارها می‌تواند سلامت کلی بدن را بهبود ببخشد و در نهایت باعث تسکین و بهبود رفلاکس اسید شود.

 1. وزن مناسبی داشته باشید:

اضافه وزن می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را افزایش دهد و سوزش سردل را بیشتر کند. این موضوع بدین خاطر است که اضافه وزن فشار بیشتری بر روی اسفنکتر تحتانی مری وارد می‌کند. هر چقدر این مورد شل تر باشد امکان بازگشت محتویات معده نیز بیشتر خواهد بود.

 1. خردل:

خردل پر از مواد معدنی است و اسید ضعیفی دارد. مصرف خردل می‌تواند این بیماری را بهبود ببخشد و از نشانه‌های موجود بکاهد. به خاطر خواص قلیایی آن، به خنثی سازی اسید کمک خواهد کرد. اگر سوزش سردل یا رفلاکس خفیفی دارید می‌توانید از این گزینه استفاده کنید.

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

یک قاشق چایخوری خردل زرد با کیفیت

شما می‌توانید خردل را به تنهایی مصرف کنید.

 1. از بادام استفاده کنید:

یک درمان خانگی برای سوزش سردل خوردن بادم بعد از هر وعده غذایی است. هر زمانی که ماده ای را می‌خورید بهتر است بعد از آن چند عدد بادام بخورید. بهتر است از بادام‌های ارگانیک استفاده کنید. این آجیل خوشمزه می‌تواند اسید معده را خنثی کند و درد موجود را بکاهد.

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • سه الی چهار عدد بادام

درست بعد از هر وعده غذایی یا بعد از خوردن هر ماده ای، بهتر است سه الی چهار عدد بادام بخورید. نیازی نیست بادام بیشتری بخورید. به خاطر داشته باشید که مصرف زیاد بادام در برخی از افراد می‌تواند سوزش سردل را بیشتر کند. پس تعادل را رعایت کنید.

 1. چای بابونه بنوشید:

نوشیدن چای بابونه به مدت نیم ساعت تا یک ساعت قبل از خواب می‌تواند به کاهش التهاب معده کمک کند و سطح اسیدیته آن را متعادل سازد. این ماده همچنین به کاهش استرس کمک فراوانی خواهد کرد. شما می‌توانید از بابونه تازه یا خشک برای تهیه این چای استفاده کنید.

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • یک قاشق چایخوری گل بابونه خشک شده
 • یک پیمانه آب جوش
 • عسل یا لیمو(اختیاری است)

طرز تهیه:

ابتدا در یک ظرف آب را بجوشانید. سپس حرارت را کم کنید. یک قاشق چایخوری بابونه خشک شده را در آن بریزید و اجازه دهید با حرارت ملایم به مدت ۴۵ ثانیه بجوشد. سپس از روی حرارت بردارید و اجازه دهید در همین حالت بماند. چای را در لیوان بریزید و در صورت نیاز کمی لیمو یا عسل به آن اضافه کنید.

برخی از داروها ممکن است ناراحتی‌های حاصل از رفلاکس اسید را بهتر کند اما عوارض جانبی طولانی مدتی خواهد داشت.به همین خاطر بهتر است از درمان‌های خانگی برای بهبود شرایط خود استفاده کنید.

درباره : دیگر

در این مقاله قصد داریم مواد مغذی عالی برای دونده‌ها و ورزشکاران سرعتی را معرفی کنیم.

اگر قصد دارید استقامت بدن خود را افزایش دهید یا سرعت بیشتری به هنگام دویدن داشته باشید در این مقاله همراه ما باشید تا با هم بهترین مواد غذایی که می‌توانید مصرف کنید را مرور کنیم. مصرف این مواد غذایی می‌تواند سرعت، استقامت و قدرت شما را افزایش دهد.

 1. بادام در برابر دانه کدوتنبل:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,بادام

بادام را بخورید اما سعی کنید از دانه‌های کدوتنبل استفاده نکنید. همانطور که می‌دانید بادام سرشار از اسیدهای چرب سالم و نیز فلاونوئید است که می‌تواند از قلب شما مراقبت کند و با التهاب مبارزه نماید. اما این موارد تنها کارهایی نیست که بادام می‌تواند برای بدن شما انجام دهد. بادام سرشار از منیزیم است.

منیزیم یکی از مواد معدنی افزایش دهنده استقامت است و می‌تواند برای دونده‌ها مفید باشد. زمانی که می‌دوید آب زیادی از بدن شما خارج می‌شود، ورزشکاران به خصوص دونده‌ها نیاز بیشتری به منیزیم دارند. اگر منیزیم از دست رفته در طول ورزش را جایگزین نکنید، تمرینات ورزشی شما هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت و عملکرد و قدرت بدن شما افزایش پیدا نخواهد کرد.

از آنجایی که مواد معدنی می‌تواند تجمع لاکتیک اسید را کاهش دهد، درد زیادی در عضلات خود احساس نخواهید کرد. به جای مصرف دانه‌های کدو تنبل، یک چهارم پیمانه بادام مصرف کنید که می‌تواند یک چهارم نیاز شما به منیزیم را تامین کند.

همچنین بخوانید: خواص کدو تنبل
 1. تخم مرغ غنی از امگا۳ در برابر تخم مرغ استاندارد:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,تخم مرغ

این مورد را بخورید: تخم مرغ غنی از امگا۳

این مورد را نخورید: تخم مرغ استاندارد

بر اساس مطالعات انجام شده، دویدن طولانی مدت می‌تواند سطح کولین را کاهش دهد. کولین یک ماده مغذی است که به بدن افراد کمک می‌کند انتقال دهنده‌های عصبی لازم برای کنترل خوب عضلات و نیز استقامت را ایجاد کند.

اگرچه تخم مرغ‌های معمولی بهترین منبع کولین محسوب می‌شوند اما افرادی که مسافت‌های طولانی را می‌دوند باید از تخم مرغ غنی از امگا۳ استفاده کنند تا مطمئن شوند مواد مغذی کافی دریافت کرده اند. امگا ۳ همچنین می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند، التهاب را کاهش دهد و بدن را در برابر بیماری‌هایی همچون سرطان و آلزایمر مراقبت نماید.

 1. پرتقال در برابر سیب:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,پرتغال

این مورد را بخورید:پرتقال

این مورد را نخورید: سیب

اگر عادت غذایی خود را از سیب به پرتقال تغییر دهید متوجه خواهید شد که خستگی کمتری در عضلات خود دارید. حتما می‌پرسید چرا؟ بر اساس مطالعه‌ای که در مجله Sport Nutrition and Exercise Metabolism چاپ شده است، مصرف ویتامین C قبل از آغاز تمرینات ورزشی می‌تواند خستگی عضلات را بکاهد و از تشکیل رادیکال‌های آزاد جلوگیری کند.

یک عدد پرتقال می‌تواند ۱۱۶ درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین C را تامین کند. این در حالیست که یک عدد سیب تنها ۱۴ درصد از نیاز بدن به ویتامین C را برطرف خواهد کرد. پرتقال یک منبع عالی از سلنیوم است. قدرت آنتی اکسیدانی آن می‌تواند عملکرد تیروئید را حفظ کند، در برابر خستگی‌ها مبارزه نماید و متابولیسم را افزایش دهد.

همچنین بخوانید: خواص پرتقال
 1. ماست کم چرب در برابر ماست یونانی:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,ماست کم چربی

این مورد را بخورید: ماست کم چرب

این مورد را نخورید: ماست یونانی

تمرینات ورزشی همچون دویدن که تاثیر زیادی بر روی بدن دارند به بهبود چگالی استخوان‌ها کمک می‌کنند. همانطور که می‌دانید کلسیم و ویتامین D برای سلامت استخوان‌ها ضروری‌اند. بیشتر دونده‌ها نیز منبع کافی برای به دست آوردن این دو مورد را ندارند.

مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ درصد از دونده‌‌ها سالانه با مشکلات استخوانی همچون شکستگی مواجه هستند. دلیل این امر بسیار ساده است. کمبود ویتامین D و کلسیم می‌تواند خطر چنین آسیب‌هایی را افزایش دهد.

خوشبختانه مطالعه دیگر در American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation نشان می‌دهد که دونده‌های زن جوان که مصرف بالای کلسیم دارند کمتر به این اسیب‌ها دچار می‌شوند. یک پیمانه ماست کم چرب می‌تواند نیاز بدن به ویتامین d و نیز کلسیم را برطرف کند. از سوی دیگر همین مقدار ماست یونانی تنها یک چهارم از نیاز بدن به ویتامین D و کلسیم را رفع خواهد کرد.

 1. شیرکاکائوی کم چرب در برابر شیر کم چرب:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,شیر کاکائو

این مورد را بخورید:شیرکاکائوی کم چرب

این مورد را نخورید: شیر کم چرب

اگرچه این نوشیدنی‌ در رژیم غذایی کودکان یافت می‌شود اما بهترین گزینه برای ریکاوری بدن در دونده‌هاست. مطالعه منتشر شده در مجله Sport Nutrition and Exercise Metabolism نشان می‌دهد افرادی که از شیر کاکائو استفاده می‌کنند، قادرند ۴۹ درصد بیشتر از سایر افراد بدوند یا پدال بزنند. شیر کاکائو، به طور طبیعی الکترولیت‌های مورد نیاز بدن را فراهم می‌کند.

باید به این نکته توجه داشته باشید که عملکرد بهتر مرتبط با مقدار بالاتر گلیکوژن ذخیره شده در عضلات اسکلتی است. این یک منبع انرژی است که معمولا در طول تمرینات استقامتی شدید همچون دویدن کاهش پیدا می‌کند.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مصرف پروتئین به همراه کربوهیدرات با نسبت کربوهیدرات به پروتئین ۴:۱ می‌تواند گلیکوژن را سریع‌تر جایگزین کند و عملکرد فرد را بهبود ببخشد.

 1. موز در برابر پودینگ موز:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,موز

این مورد را بخورید: موز

این مورد را نخورید: پودینگ موز

همانطور که می‌دانید موز منبع ایده الی از سوخت است. چربی و شکری که در پودینگ موز وجود دارد نمی‌تواند کمکی به شما بکند. موز سرشار از گلوکز است. گلوکز یکی از قندهای قابل هضم است و می‌تواند انرژی سریعی برای بدن فراهم کند.

پتاسیم بالایی نیز در موز وجود دارد که از ایجاد اسیب به عضلات در طول تمرینات ورزشی جلوگیری می‌کند. هر موز متوسطی حدود ۳۶ گرم کربوهیدرات دارد. شاخص گلیسمی پایین در موز به این معنی است که کربوهیدرات‌های موجود در آن به آهستگی در بدن ازاد می‌شود و به ریکاوری عضلات کمک می‌کند.

 1. بلوبری در برابر مربای بلوبری:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,بلوبری

این مورد را بخورید:بلوبری

این مورد را نخورید: مربای بلوبری

محققان کالیفرنیای شمالی دریافته اند که به هنگام دویدن مسافت‌های طولانی، استفاده از مکمل پروتئین سویا که با پلی فنول موجود در بلوبری ترکیب شده است، می‌تواند اکسیداسیون چربی و نفوذپذیری روده را افزایش می‌دهد. زمانی که صحبت از مزایای متابولیکی بلوبری به میان می‌اید می‌توانید به آن اعتماد کنید و از میوه تازه آن استفاده نمایید.

بلوبری که در مربا شیرین شده است سه برابر قند بیشتری نسبت به میوه تازه آن دارد. قند زیاد یک ماده سمی برای بدن محسوب می‌شود و می‌تواند چربی‌های دور شکم را افزایش دهد.

 1. سالمون وحشی در برابر سالمون پرورشی:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,سالمون

این مورد را بخورید: سالمون وحشی

این مورد را نخورید: سالمون پرورشی

سالمون پادشاه ماهی‌هاست به خصوص زمانی که صحبت از تامین مواد مغذی برای دونده‌ها به میان می‌اید. علاوه بر اینکه، این ماهی سرشار از پروتئین‌های با کیفیت است یکی از منابع عالی برای تامین اسیدهای چرب امگا ۳ نیز محسوب می‌شود. این اسیدهای چرب ضروری می‌تواند به کاهش التهاب بعد از دویدن کمک کند و به ترمیم بافت‌ها بپردازد. در این شرایط درد عضلات بسیار کمتر خواهد شد.

دونده‌هایی که از اسم تحریک شده با ورزش رنج می‌برند، می‌توانند از امگا ۳ استفاده کنند. امگا ۳ به این افراد نیز کمک خواهد کرد. مطالعه منتشر شده در مجله اسم نشان می‌دهد که خاصیت ضدالتهابی امگا۳ به افراد کمک می‌کند نشانه‌های مرتبط با اسم را کاهش دهند.

قبل از اینکه سری به فروشگاه بزنید بهتر است مطمئن شوید که ماهی مورد نظر به صورت طبیعی رشد یافته است. بیشتر سالمون‌های پرورشی سرشار از PCB هستند که یک ماده شیمیایی مضر برای بدن است.

 1. قارچ پورتوبلو در برابر قارچ سفید:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,قارچ

این مورد را بخورید: قارچ پورتوبلو

این مورد را نخورید: قارچ سفید

ویتامین D عملکردهای بیولوژیکی فراوانی در بدن دارد. یکی از این عملکردها تنظیم سیستم ایمنی بدن است. مطالعه انجام شده نشان می‌دهد زمانی که غلظت ویتامین D در گروه زنان و مردان دونده پایین است ، آن‌ها نشانگر زیستی برای التهاب افزایش یافته خود خواهند داشت. این نشانگر زیستی قبلا به عنوان یکی از عوامل موثر در تاخیر بازسازی سلول‌های ماهیچه‌ای آسیب دیده شناخته شده بود.

کمبود ویتامین D مشکل رایجی است که در بیشتر دونده ها دیده می‌شود و می‌تواند خطر ابتلا به آسیب‌های مرتبط با التهاب را افزایش دهد. همانطور که می‌دانید قارچ منبع غنی از این ویتامین است اما تنها برخی از قارچ‌ها چنین خاصیتی دارند. یک پیمانه قارچ پورتوبلوی خرد شده بیش از ۱۶۰ درصد از نیاز بدن به ویتامین D را برطرف می‌کند. این در حالیست که قارچ سفید تنها ۱ درصد ویتامین D دارد.

همچنین بخوانید: قارچ چه خاصیتی دارد؟
 1. پاستای کامل در برابر پاستای ساخته شده از آرد سفید:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,پاستا

این مورد را بخورید:پاستای تولید شده با آرد سبوس دار

این مورد را نخورید: پاستای تولید شده با آرد سفید

پاستا برای دونده‌ها بسیار مفید است زیرا می‌تواند نیاز بدن را به کربوهیدرات مفید و قابل هضم تامین نماید.

زمانی که صحبت از انتخاب پاستای مناسب به میان می‌اید، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که شما باید کربوهیدرات غنی از مواد مغذی را برای خود انتخاب کنید زیرا این مواد مغذی می‌تواند به فرایند ریکاوری کمک کند. پاستای تولید شده با آرد سبوس دار را برای وعده بعد از تمرینات ورزشی خود انتخاب کنید زیرا فیبر بالایی دارد و می‌تواند ویتامین B مورد نیاز برای متابولیسم را فراهم آورد.

همچنین بخوانید: آیا پاستا چاق کننده است؟
 1. چای سبز در برابر نوشیدنی‌های ورزشی:

تغذیه ورزشکاران سرعتی,چای سبز

این نوشیدنی را میل کنید: چای سبز

از نوشیدنی ورزشی استفاده نکنید

مصرف نوشیدنی‌ها برای همه افراد ضروری است اما افرادی که بیش از ۳۰ دقیقه می‌دوند باید به این موضوع بیشتر فکر کنند. زمانی که می‌خواهید آب مورد نیاز بدن خود را تامین کنید چندین گزینه پیش روی خود خواهید داشت.

نوشیدن یک پیمانه چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان می‌تواند انتخاب خوبی در برابر نوشیدنی‌های ورزشی باشد. آنتی اکسیدان‌هایی همچون catechin که در چای سبز یافت می‌شود می‌تواند تعداد رادیکال‌های ازادی که باعث ایجاد سرطان و آسیب به DNA می‌شوند را تا حد زیادی کاهش دهد. چای سبز به شما کمک می‌کند تحمل و استقامت خود را افزایش دهید.

 1. گوشت حاصل از گاوهایی که با علف تغذیه شده اند در برابر گوشت گاوهایی که از غلات تغذیه کرده اند:

از گوشت گاوی استفاده کنید که از علف تغذیه کرده است

همانطور که می‌دانید آهن نقش بسیار ضروری در انتقال اکسیژن در خون و عضلات بازی می‌کنند. دونده‌ها نیز ممکن است به خاطر کمبود آهن از خستگی رنج ببرند. معمولا در این افراد جذب آهن به درستی انجام نمی‌شود. گاوهایی که از علف تغذیه شده اند بهترین گوشت را دارند. این ماده سرشار از اسید لینولئیک مزدوج(CLA) است. این یک اسید چرب است که خاصیت ضدالتهابی دارد و می‌تواند آهن هم را برای بدن تامین نماید. آهن هم در مقایسه با آهن غیر هم راحت تر جذب بدن می‌شود. گوشت این گاوها بیشتر از سایر موارد اسید چرب امگا ۳ دارند و می‌توانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند.

 1. جوی دوسر در برابر غلات شیرین:

این مورد را بخوانید: جوی دوسر

از غلات شیرین شده استفاده نکنید

همانطور که می‌دانید جوی دوسر سرشار از فیبر است. بر اساس مطالعات انجام شده جوی دوسر بهترین غذا برای بهبود استقامت افرادی است که می‌دوند. این مطالعات نشان داده‌اند افرادی که وعده غذایی با شاخص گلیسمی پایین را سه ساعت قبل از دویدن مصرف می‌کنند، ۷ درصد تحمل و استقامت بیشتری دارند. اگرچه این عدد به نظر زیاد نمی‌رسد اما می‌تواند تاثیر زیادی بر روی دویدن شما داشته باشد.

درباره : دیگر

خواص روغن وتیور

روغن وتیور در طب سنتی جنوب اسیا، جنوب شرقی اسیا، غرب آفریقا برای هزاران سال مورد استفاده قرار گرفته است. این گیاه بومی هند است و برگ ها و ریشه های آن کاربردهای فوق العاده ای دارند.

وتیور به عنوان گیاهی با ارزشی شناخته می شود زیرا خاصیت تسکین بخشی، درمان کنندگی و محافظت کنندگی دارد.

این گیاه یک ماده خنک کننده طبیعی برای بدن است و همین امر باعث شده درکشورهای مختلف محبوب باشد. در حقیقت، در هند و سریلانکا این گیاه به عنوان روغن خنک کننده شناخته می شود.

برخی از کاربردهای این روغن در برگیرنده بهبود گرمازدگی شدید، اختلالات مفصلی و مشکلات پوستی است.

استفاده از روغن وتیور می تواند روشی برای افزایش انرژی در مواقعی باشد که فرد بسیار خسته است. علاوه بر این، چنین روغنی برای خنک کردن بدن در طول دماهای بسیار زیاد و تسکین حس اضطراب و عصبی بودن به کار می رود.

تحقیقات اخیر بر روی روغن وتیور نشان می دهد این روغن می تواند نشانه های بیش فعالی را در افراد بهبود ببخشد. این روغن می تواند میل جنسی را بیشتر کند و بی خوابی را بدون نیاز به دارو درمان نماید. مزایای زیادی برای این روغن وجود دارد و افراد می توانند از مزایای آن در منزل بهره ببرند. روغن ضروری آن برای محصولات پوستی و ترکیبات آرام کننده بسیار عالی است.

گیاه وتیور و ترکیبات آن:

وتیور متعلق به خانه Poaceae و بومی هند می باشد. در هند شمالی و غربی، این گیاه به عنوان خوس شناخته می شود. وتیور بسیار نزدیک به Sorghum است اما خواص ریخت شناسی متعددی با سایر علف ها همچون علف لیمو دارد.

وتیور و علف آن را می توان با ۵ فوت ارتفاع پیدا کرد. ساقه های آن بسیار بلند هستند و برگ ها نیز بلند و نازک اند. گل های این گیاه رنگ قهوه ای مایل به بنفش دارند و بر خلاف بیشتر سیستم های ریشه دار، ریشه آن به سمت پایین رشد می کند و عمق آن می تواند به هشت پا نیز برسد.

گیاه وتیور در برابر خشکسالی بسیار مقاوم است و می تواند از خاک در برابر فرسودگی محافظت کند. از آنجایی که ریشه های عمیقی دارد به راحتی کنده نمی شود و به همین خاطر برای تثبیت برش های مسیر راه آهن و بهبود شرایط به کار می رود. این گیاه می تواند سطح آب را مسدود سازد و جریان آب را کند کند. روغن وتیور از ریشه گیاه به دست می اید و در برگیرنده بیش از ۱۰۰ ترکیب مختلف است. ترکیب مهمی که در این گیاه وجو دارد خوسیمن، دلتاسلینن، بتا وتیونن، سیکلو کوپاکمفان ۱۲- اول، وتیسلیننول، خوسیمول، ایزووالانسنول، آلفا وتیون و بتا ویتون است.

این روغن رنگ قهوه ای کهربایی دارد. همانند روغن ضروری چوب صندل، بوی این روغن نیز با افزایش سنش بهبود پیدا می کند و بوی آن به موقعیت گیاه بستگی خواهد داشت.

خواص روغن ریشه گیاه وتیور

خواص روغن ریشه گیاه وتیور

۷ خاصیت روغن وتیور:

 1. می تواند به عنوان آنتی اکسیدان عمل کند:

آنتی اکسیدان ها موادی هستند که مانع از اسیب های خاص به سلولی می شوند(به خصوص اسیب هایی که به خاطر اکسیداسیون رخ می دهند)

زمانی که انواع خاصی از مولکول اکسیژن اجازه پیدا می کنند به راحتی و ازادانه در بدن حرکت کنند آن ها باعث ایجاد اسیب اکسیداتیو می شوند که مربوط به تشکیل رادیکال های ازاد است. رادیکال های آزاد بسیار برای بدن و بافت های آن مضر هستند. برخی از مزایای مصرف غذاها و گیاهان غنی از انتی اکسیدان در برگیرنده کند کردن روند پیری، بهبود سلامتی و درخشندگی موها، کاهش خطر ابتلا به سرطان، سم زدایی از بدن و افزایش طول عمر است.

 1. زخم و نشانه های آن بر روی پوست را درمان می کند:

روغن وتیور می تواند زخم های موجود بر روی پوست را با ترویج و افزایش تولید مجدد پوست و بافت های آن درمان کند. این گزینه پوست را جوان تر می سازد و لکه های تیره و نشانه های آکنه و بیماری هایی همچون آبله مرغان را از بین می برد.

روغن وتیور به عنوان روغن ضد پیری شناخته شده است و می تواند به طور موثر ترک پوستی، نشانه های زخم و سایر اختلالات پوستی را درمان کند. علاوه بر این، چنین روغنی به عنوان درمان خانگی برای تسکین درد ناشی از سوختگی عمل می کند و یک درمان موثر برای آکنه است.

روغن وتیور می تواند برای زنانی که ترک پوستی بعد از بارداری دارند هم مفید باشد. با اضافه کردن چند قطره روغن وتیور به محلول شستشوی صورت، صابون بدن یا لوسیون های موجود، می توانید متوجه تفاوتی که این روغن بر روی پوست ایجاد می کند بشوید.

بعد از به کار بردن این روغن صورت شما ترکیب و حس بهتری خواهد داشت. روغن وتیور خاصیت ضد عفونی کنندگی هم دارد. زمانی که این روغن بر روی بافت یا پوست اعمال می شود می تواند احتمال عفونت را کاهش دهد و باکتری ها را نابود سازد.

همچنین بخوانید: چگونه جای زخم های قدیمی را از بین ببریم؟
 1. ADHD را درمان می کند:

در سال ۲۰۰۱، مطالعه انجام شده نشان داد روغن وتیور در درمان ADHD کودکان بسیار موثر است. مطالعه موردی برای دو سال( ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۱) انجام شد و در برگیرنده ۴۰ کودک ۶ الی ۱۲سال بود. بیست نفر از کودکان با ADHD شناسایی نشده بودند و به عنوان گروه کنترلی به کار رفتند. بیست نفر از کودکان نیز این اختلال را داشتند. روغن ضروری که در این مطالعه به کار رفته بود روغن اسطوخودوس، وتیور، ترکیبی از کندر، روغن ضروی گل بی مرگ(گل خشک)،چوب صندل،ملیسا و blue cypress بود.

این روغن های ضروری بر روی افراد برای سی روز استفاده شد. کودکانی که از دستگاه های استنشاقی در شب استفاده می کردند و روغن ضروری را سه بار در روز مورد استفاده قرار داده بودند نتایج امیدوارکننده ای داشتند. مزایای روغن اسطوخودوس مشخص و واضح بود. این روغن توانسته بود عملکرد کودکان را تا ۵۳ درصد افزایش دهد. روغن ضروری cedarwood عملکرد را تا ۸۳ درصد بیشتر کرده بود و روغن وتیور نیز عملکرد را تا ۱۰۰ درصد افزایش داد.

مطالعه انجام شده نشان داد خاصیت آرام کنندگی روغن وتیور به کودکان کمک می کند با نشانه های ADHD و ADD مبارزه کنند. این نشانه ها در برگیرنده مشکل در تمرکز، به راحتی دچار پریشانی شدن، مشکل در سازماندهی و تبعیت از دستورالعمل ها، نداشتن صبوری و رفتارهای بی قراری است. این مطالعه که برای پشتیبانی از روغن وتیور انجام شده بود بسیار امیدوار کننده بود و می تواند یک روش درمان خانگی برای اختلال بیش فعالی کم توجهی باشد

 1. به عنوان داروی افزایش میل جنسی به کار می رود:

استرس های فیزیکی و جسمی می تواند به کاهش میل جنسی منجر شود. یکی از مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۰ که نتایج آن در مجله Hormones and Behavior چاپ شد نشان می دهد این ماده می تواند برای افزایش میل جنسی مفید باشد. محققان دریافتند زمانی که سطح کورتیزول در بدن در مواقع استرس افزایش می یابد و تستوسترون نیز با افزایش سطح به این شرایط پاسخ می دهد.

مشکل اینجاست که سطح تستوسترون به تدریج به سطح پایین تری از کورتیزول می رسد. زمانی که در وضعیت استرس زا زندگی می کنید سطح تستوسترون در بدن کاهش می یابد و میل به برقراری رابطه جنسی هم کم می شود.

از آن جایی که روغن وتیور به عنوان تسکین بخش و آرام کننده به کار می رود ذهن و بدنتان را آرام می کند و همین امر سطح هورمون ها را به طور طبیعی بهبود می بخشد. همچنین وجود خواب کافی برای بدن نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

بر اساس مطالعات انجام شده داشتن خواب کافی و خوابیدن در زمان مناسب دو مورد از موثرترین و طبیعی ترین روش ها برای افزایش سطح تستوسترون است. از آنجایی که روغن وتیور خاصیت تسکین بخشی و ارام کنندگی دارد می تواند شما را آرام سازد و باعث بهبود خوابتان شود و بی خوابی را درمان نماید. با داشتن خواب کافی بدن می تواند به حالت طبیعی و سالم خود باز گردد. بنابراین اگر نمی توانید خوب بخوابید از روغن وتیور استفاده کنید.

 1. عملکرد بدن را بهبود می بخشد:

روغن وتیور می تواند سیستم عصبی و ایمنی را تقویت کند. یکی از مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۵ در هند نشان داد روغن وتیور نقش مهمی در حفاظت از بدن بازی می کند. این روغن می تواند نتایج و مواد سمی داروهای شیمی درمانی را که برای درمان سرطان های مختلف به کار می رود کاهش دهد.

این روغن به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی خود می تواند مانع از ایجاد آسیب به DNA شود و از سلول ها محافظت نماید. خاصیت مقوی و تسکین بخشی این روغن باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی و پشتیبانی از سیستم عصبی می شود.

زمانی که بدن در شرایط استرس زا قرار دارد، سطح آدرنالین و کورتیزول افزایش پیدا می کند، فشار خون ممکن است بالا رود و تنفس و ضربان قلب نیز سریع تر می شود. سپس گلوکز در جریان خون آزاد می شود تا برای افزایش انرژی آماده باشد. هضم، رشد، تولید و عملکرد سیستم ایمنی تحت تاثیر این شرایط استرس زا قرار می گیرد و جریان خون به پوست کمتر می شود. در این شرایط قدرت تحمل درد بیشتر می شود.

کاهش سطح استرس بر روی سلامت قلب، مغز، هضم و سیستم ایمنی اثر دارد و مزایای خوبی برای سایر سیستم های بدن خواهد داشت. به همین خاطر درمان های خانگی برای اضطراب همچون استفاده از روغن وتیور بسیار مفید خواهد بود.

 1. اضطراب و عصبی بودن را کاهش می دهد:

روغن وتیور به طور سنتی در آروماتراپی برای آرام سازی و تسکین استرس های عاطفی، حملات پانیک ، تروما، اضطراب، بی خوابی و افسردگی به کار می رود.

یکی از مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۵ اثر این روغن به عنوان ابزاری که به درمان اضطراب و سایر واکنش های موجود کمک می کند را مورد بررسی قرار داد. زمانی که این روغن به موشها داده شد، فعالیت مغزی ناشی از استرس را تحت تاثیر خود قرار داد.

در حقیقت، این روغن می تواند تاثیری همانند دیازپام داشته باشد. همانطور که می دانید دیازپام دارویی است که برای درمان اضطراب، اسپاسم های عضلانی، تشنج و سایر شرایط پزشکی تجویز می شود.

 1. موریانه را دور می کند:

یکی از مطالعات انجام شده، دور شدن موریانه به کمک هشت روغن ضروری همچون روغن وتیور، روغن برگ cassia،روغن میخک، روغن اکالیپتوس و سایر موارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از میان روغن های ضروری تست شده، روغن وتیور موثرترین روغن در دفع موریانه ها بود و فعالیت بلندمدتی از خود نشان داد.

این روغن می تواند فعالیت موریانه ها را کاهش دهد. یکی دیگر از مطالعات انجام شده نشان می دهد روغن وتیور می تواند لاروهای پشه را کنترل کند و پشه ها را از محیط دور سازد. برخی از پشه ها ناقل بیماری های مختلفی همچون مالاریا هستند.

برخی از افراد برای از بین بردن شپش روی پوست سر از روغن وتیور استفاده می کنند. این روغن یک ماده غیر سمی است و بهترین ماده برای کشتن چنین حشراتی است.

چگونه روغن وتیور را بیابیم؟

یافتن این روغن در عطاری ها و به صورت آنلاین کار بسیار ساده ای است. به دنبال روغنی باشید که از طرف شرکت معتبری ارائه شده و طبیعی است. در این نوع روغن از گیاه وتیور به صورت ۱۰۰ درصد استفاده می شود. یک بطری ۱۰ میلی لیتری از این روغن بین ۱۰ الی ۱۵ دلار قیمت خواهد داشت. روغن وتیور ممکن است با روغن زنجبیل، روغن یاسمین، اسطوخودوس، روغن لیمو و پرتقال ، چوب صندل و روغن گل رز ترکیب شود.

شما می توانید اسنفج وتیور را هم به صورت آنلاین خریداری کنید. برخی از انواع اسفنج ها از ریشه وتیور ساخته شده اند و برای لایه برداری از پوست مرده و بهبود جریان خون به کار می روند. این ها بوی خوب و معطری دارند و خاصیت آنتی باکتریایی از خود نشان می دهند.

کاربردهای ساده و اسان روغن وتیور:

برخی از کاربردهای اسان روغن وتیور را در ادامه با هم مرور می کنیم:

 • با فرو بردن ریشه وتیور تمیز در آب جوش خنک شده برای دو الی سه ساعت می توانید آب وتیور خود را تهیه کنید. مطمئن شوید ظرف را می پوشانید. این آب خاصیت آرام بخشی بر روی بدن دارد و به عنوان تصفیه کننده خون عمل می کند. این آب را می توان برای شستن موها و ایجاد حس خنک کنندگی مورد استفاده قرار داد.
 • ۵ الی ۱۰ قطره از این روغن را در آب حمام خود بریزید. این روغن خاصیت خنک کنندگی و بوی خوبی دارد و استفاده از آن در حمام مانع از گرم شدن بیش از حد می شود و می تواند به آرام سازی و درمان بی خوابی کمک نماید. برای افزایش خاصیت ارام کنندگی آن می توانید روغن وتیور را با روغن اسطوخودوس و روغن رز ترکیب کنید
 • برای اینکه ذهن و خلق و خوی شما هم از این ترکیب نفع ببرد، سه الی پنج قطره از آن را بر روی مچ دست، قفسه سینه یا گردن قرار دهید
 • روغن ماساژ آرام بخش خود را با ترکیب ۳ الی ۵ قطره از این روغن با مقادیر مساوی از روغن جوجوبا ایجاد کنید. این ترکیب پوست را تمیز و مرطوب می سازد و باعث ارامش ذهن می شود.

عوارض جانبی احتمالی روغن وتیور:

این روغن ضروری کاملا امن است و تحریک کننده، حساسیت زا یا سمی نیست. با اینحال زنان باردار و زنانی که به کودکان خود شیر می دهند نباید از این روغن استفاده نمایند زیرا اطلاعات کافی در مورد عوارض جانبی روغن وتیور بر روی نوزاد یا جنین وجود ندارد. زمانی که این روغن در دوز اندک پزشکی مصرف می شود می تواند برای افراد امن باشد. نوشیدن آب وتیور نیز امن است.

برخی از منابع ادعا می کنند روغن وتیور می تواند باعث سقط جنین شود اما شواهد کافی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. اگر دارویی مصرف می کنید یا باردار هستید قبل از مصرف این روغن حتما با پزشک خود مشورت نمایید.

درباره : دیگر

جاذبه های گردشگری استرالیا

استرالیا، را می‌توان کشور و یا قاره‌ای دانست که با اقیانوس آرام و هند احاطه شده است و در نیمکره جنوبی قرار دارد و از همین‌رو، شرایط فصلی آنها بسیار متفاوت با نیمکره شمالی است؛ به طوری که زمانی که ما فصل بهار را در نیمکره شمالی می­گذرانیم، آنها در حال آماده سازی خود برای روزهای زیبای پاییز و زمستان هستند. استرالیا کشور مرفه و مهاجر پذیری است و سالانه افراد زیادی، مهاجرت به استرالیا را انتخاب زندگی‌شان قرار می‌دهند. جاهای دیدنی استرالیا  کجاست؟

جاذبه های گردشگری استرالیا

جاهای دیدنی استرالیا  کجاست؟

اگر بخواهیم از شهرهای مهم این کشور، برایتان نام ببریم، باید به شهرهایی مانند سیدنی، بریسبان (Brisbane)، ملبورن، پرت (Perth)، و آدلاید (Adelaide) اشاره کنیم. اما اگرچه بسیار درباره سیدنی و ملبورن شنیده‌ایم، باید بدانیم پایتخت این کشور، کانبرا است که وجه تسمیه آن، نیز جالب است که پایین‌تر توضیح داده شده است.

 • – نمادهای استرالیایی : اگر به دنبال نمادهای مختلف این کشور هستید، باید به سراغ خانه اپرای سیدنی، سد بزرگ مرجانی، بیابان وسیع Outback، و گونه‌های جانوری منحصربه فرد کانگورو و پلاتی پوس، بروید.
 • – جمعیت استرالیا : جمعیت این کشور چندان زیاد نیست و طبق آمار رسمی سال ۲۰۱۴،  ۲۴٫۱۳، میلیون نفر، در استرالیا زندگی می‌کنند.
 • – زبان مردم استرالیا : زبانی که در این کشور صحبت می‌شود، انگلیسی است، اگرچه به عنوان زبان رسمی شناخته نمی­شود. همچنین جالب است بدانید انگلیسی در این کشور، از جهت گرامر، تلفظ و کلمات تا حدی متفاوت از انگلیسی متعارف آمریکای شمالی و انگلستان است.

نماد استرالیا

 

با این مقدمه طولانی، به سراغ زیبایی‌ها و جاهای دیدنی استرالیا رفته‌ایم، در بیابان این کشور تا پارک‌های حیاط وحش این کشور گشت و گذار هیجان‌انگیزی داشته‌ایم و نتیجه، پیش روی شماست.

جاهای دیدنی استرالیا  کجاست؟

کانبرا (Canberra)

کانبرا، در زبان بومیان استرالیایی، به معنی مکان ملاقات است. همچنین در مرجعی دیگر علت نامگذاری این شهر را وجود دو کوهی می‌دانند که در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند و با نام‌های کوه سیاه و کوه Ainslie شناخته می‌شوند. کانبرا، در جنوب غربی سیدنی و شمال شرق ملبورن قرار گرفته است و گیاه اوکالیپتوس، در جنگل‌های بومی آن، به میزان فراوانی موجود است و یکی از منابع سوختی آنها را تشکیل می‌دهد. اما اگر به کانبرا سفر کنید، با چه شگفتی‌ها و جاذبه‌هایی روبرو خواهید شد؟

کانبرا پایتخت استرالیا

ساختمان قدیمی مجلس، دریاچه برلی گریفین (Burley Griffin lake)، مکان ملی که به عنوان یادبود از جنگ ساخته شده و گالری ملی استرالیا، جاذبه‌هایی هستند که می‌توانید در طول یک تا چند روز، در برنامه سفرگردی خود قرارشان دهید.

موزه ملی استرالیا (National Museum)

موزه ملی استرالیا که در شهر سیدنی قرار گرفته است، تاریخ اجتماعی استرالیا، مردم و حوادثی که در این کشور رخ داده است را حفظ و تفسیر کرده است. این موزه در سال ۱۹۸۰ ساخته شد. اگر قصد دارید با سنت و فرهنگ قدیم و مدرن این کشور آشنا شوید، دیدن این موزه، بسیار پیشنهاد می شود. علاوه بر آن، طراحی منحصربه فرد آن نیز، به راستی جالب و خیره‌کننده است.  همچنین این موزه دارای بخش‌های مطالعاتی و تحقیقاتی نیز هست و بخش ویژه دیگری را به آموزش و تفریح کودکان اختصاص داده‌اند. در اطراف این موزه زمین بازی، کافه، رستوران و پارکینگ نیز خواهید یافت.

موزه ملی استرالیا

جاهای دیدنی استرالیا  کجاست؟

ساختمان قدیم مجلس (Parliament House)

این ساختمان غول پیکر در سال ۱۹۸۸ توسط الیزابت دوم، ملکه استرالیا، افتتاح شده و معمار آن، میت‌چل/گیورگولا و تورپ بوده است. معماری و نمای بیرونی این مجلس زیبا و شیک است و فضای سبز و دریاچه برلی گریفین در مقابل این ساختمان، چشم‌انداز زیبایی به آن بخشیده است. بخشی از طراحی ساختمان بر پایه شکل دو بومرنگ است که با ارتفاع ۸۱ متر بر بالای ساختمان قرار گرفته است.

ساختمان قدیم مجلس

 

برلی گریفین (Burley Griffin)

دریاچه برلی گریفین، یک دریاچه مصنوعی است که در مرکز کانبرا قرار گرفته و ساخت آن در سال ۱۹۶۳، بر روی رودخانه مولونگلو به اتمام رسید. عمق آن ۱۸ متر است و انواع تفریحات را در این دریاچه می‌توانید بیابید. در اطراف این دریاچه مراکز خرید استرالیا، انواع رستوران و تفریحات آبی قرار دارد. همچنین اگر قصد دارید نمای زیبا این شهر را از بالا تماشا کنید، می توانید بالون اجاره کرده و بر فراز آسمان بروید.

برلی گریفین

جاهای دیدنی استرالیا  کجاست؟

خانه اپرا سیدنی (Opera house)

این بنا در سال ۱۹۷۳ توسط معماری به نام Jørn Utzon در شهر سیدنی ساخته شده است. خانه اپرا در میراث جهانی یونسکو ثبت گردیده است. سیدنی یکی از شهرهای مهم استرالیا است که از لحاظ اقتصادی و امکانات پیشرفته‌تر است. خانه اپرا به عنوان نماد استرالیا محسوب می‌شود که تمام برنامه‌ها نظیر تئاتر، کنسرت و دیگر نمایش‌های هنری در آن برگزار می شود. در اطراف خانه اپرا کافه، رستوران، بار و کلوب‌های شبانه قرار داشته که خاطره خوشی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

خانه اپرا سیدنی

 

بندر دارلینگ (Darling Harbour)

دیگر جاذبه گردشگری شهر سیدنی که توجه گردشگران زیادی را به خود جذب کرده و باعث می‌شود تا ساعت‌ها خیره بمانید. برای تفریح در این بندر می‌توانید قایق یا کشتی‌های تفریحی اجاره کنید و بر روی بندر تفریح کنید و از دیدن ساختمان‌های عظیم‌الجثه به سبک سیدنی لذت ببرید. در این منطقه کافه، رستوران و بارهای متعددی قرار داشته که یکی دیگر از راه‌های لذت بردن از این شهر است.

بندر دارلینگ

جاهای دیدنی استرالیا  کجاست؟

ساحل باندی سیدنی (Bondi Beach)

اگر اهل خوش گذرونی بر روی ساحل و لذت بردن از آفتاب هستید، ساحل سیدنی مجاور خانه اپرا می‌تواند مکانی جذاب باشد. در اطراف این ساحل تجهیزات و امکانات کاملی وجود دارد که می‌توانید از آنها لذت ببرید. بسیاری از افراد برای انجام انواع ورزش‌های دریایی، مانند موج‌سواری به این مکان می‌روند.

ساحل باندی سیدنی

 

شهربازی لونا (Luna Park)

مشهورترین مکان شهر سیدنی که برای هر سنی تفریح و جاذبه مخصوص دارد، شهر بازی لونا است. برای ورود به این پارک نیاز به ورودی نیست، اما برای استفاده بازی‌ها باید جداگانه هزینه پرداخت کنید. در این پارک بهترین نمایش‌های کودکان اجرا می شود که هیجان زیادی برای فرزند شما خواهد داشت. همچنین این شهر بازی از پارک آبی و انواع بازی‌های نظیر ترن هوایی برای بزرگسالان و جوانان تشکیل شده که هیجان انگیز خواهد بود.لازم به ذکر است که لونا پارکی هم در شهر ملبورن دارد که می‌توانید به آنجا نیز بروید.

شهربازی لونا

جاهای دیدنی استرالیا  کجاست؟

پناهگاه هیلزویل (Healesville Sanctuary)

پناهگاه هلسویل (Healesville)، به عنوان پناهگاه اقای کالین مکنزی شناخته می‌شود که متخصصی در حوزه حیوانات بومی استرالیاست. این پناهگاه، در روستای ویکتوریای هلسویل قرار گرفته و یک وسعت ۳۰ هکتاری را به خود اختصاص داده است. حدود ۱۵۰ گونه مختلف از انواع پستانداران، پرندگان و خرندگان بومی استرالیا در این منطقه نگهداری می‌شود.  یکی از حیوانات مشهور و البته کمیاب این منطقه کوالا است که می‌توانید از نزدیک او را بغل کنید و یا حتی با او عکس بگیرید.

پناهگاه هیلزویل

جاهای دیدنی استرالیا  کجاست؟

ستاره ملبورن (Melbourne Star)

ستاره ملبورن، چرخ و فلک غول­ پیکری است که در حوزه داک­لند (Docklands) ملبورن، پایتخت ایالتی ویکتوریا قرار گرفته است. ارتفاع ۱۲۰ متری دارد و در سال ۲۰۰۶ افتتاح شده است. از جهت ارتفاع، در رتبه هفتم در بین چرخ‌ و فلک‌های جهان را دارد.

ستاره ملبورن


مقالات مرتبط

 

درباره : دیگر

بارداری یکی از شادترین دوران زندگی یک زن است اما ترک های پوستی که در این شرایط ایجاد می شود می تواند ظاهر ازاردهنده ای برای افراد داشته باشد. خبر خوبی برایتان داریم. شما می توانید با دنبال کردن درمان های خانگی که در این مقاله بیان می کنیم از شر این ترک های پوستی خلاص شوید. در این مقاله سعی می کنیم در مورد راه حل های متعدد موجود برای مشکلات این چنینی صحبت کنیم.

ترک های پوستی زمانی رخ می دهد که بدن به طور ناگهانی وزن اضافی به دست می آورد یا از دست می دهد. در طول بارداری، با رشد جنین در داخل رحم، پوست بیشتر از ظرفیتی که دارد کشیده می شود و همین امر به ایجاد ترک های پوستی منجر می شود.

بهتر است چنین مشکلاتی را در مراحل اولیه درمان کنید. زمانی که ترک های پوستی در مراحل اولیه خود قرار دارند بهتر به درمان پاسخ می دهند. درمان های شیمیایی و جراحی زیادی برای پاک کردن این ترک های پوستی وجود دارد. با اینحال چنین درمان هایی خطرات زیادی در پی دارند و بسیار پرهزینه هستند. گزینه های امن تر درمان های خانگی وجود دارد که موثرتر و ارزان تر هستند.

در ادامه با ما همراه شوید تا این درمان های خانگی را با هم مرور کنیم.

زنان باردار همیشه از این موضوع وحشت دارند که ترک های پوستی شان هیچ وقت ناپدید نشود. اما زیاد نگران نباشید. درمان ها و راه حل های طبیعی و اسانی وجود دارد که می توانید از آن ها استفاده کنید. انتظار تغییر یک شبه را نداشته باشید. در این شرایط باید صبور باشید و به طور منظم از درمان های زیر استفاده کنید تا شاهد تغییرات مدنظر باشید.

چگونه از شر ترک های پوستی دوران بارداری خلاص شویم؟

روغن های طبیعی برای درمان ترک های پوستی

روغن های طبیعی برای درمان ترک های پوستی

استفاده از روغن های طبیعی:

روغن های حامل

روغن های ضروری:

چه کاری باید انجام دهید:

 • با ترکیب کردن چند قطره از روغن ضروری دلخواه خود با روغن حامل می توانید یک مرطوب کننده خانگی تهیه کنید. برخی از ترکیباتی که پیشنهاد می شود عبارت است از:
 1. روغن بادام یا روغن نارگیل با روغن دانه انگور و میوه گل رز
 2. روغن کرچک یا روغن جوجوبا با روغن شاهدانه و روغن ضروری اسطوخودوس
 • حالا روغن های ترکیب شده را برای چند دقیقه بر روی ناحیه مدنظر بمالید و ماساژ دهید.
 • اجازه دهید روغن روی پوست بماند. شما می توانید اثر روغن را با پوشاندن ناحیه مدنظر با ورقه های پلاستیکی افزایش دهید و بطری آب گرم را به مدت چند دقیقه روی آن بگذارید.

چند وقت به چند وقت باید از این درمان خانگی استفاده کنید؟

این روغن ها را دوبار در طول روز و به صورت منظم مورد استفاده قرار دهید.

چرا این درمان خانگی موثر و کارساز است؟

همانطور که می دانید ماساژ دادن پوست با روغن های طبیعی باعث حفظ رطوبت آن می شود و کشسانی پوست را بیشتر می کند و به درمان سریع زخم ها کمک می کند. روغن های حامل مواد مغذی و آب مورد نیاز را فراهم می آورند. این در حالیست که روغن های ضروری دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات درمان کننده هستند. اسیب ایجاد شده به پوست به خاطر ترک های پوستی را می توان به کمک این درمان ها معکوس کرد.

خواص کره کاکائو برای رفع ترکهای پوستی

خواص کره کاکائو برای رفع ترکهای پوستی

کره کاکائو:

به چه مواردی نیاز خواهید داشت؟

کره طبیعی کاکائو یا کره شی

چه کاری باید انجام دهید؟

ناحیه مدنظر را با این کره طبیعی ماساژ دهید. شما می توانید از کره شی هم استفاده نمایید.

چند وقت به چند وقت باید از این درمان خانگی استفاده کنید؟

روزانه دوبار می توانید از این کره طبیعی بهره ببرید.

چرا چنین درمان خانگی برای ترک های پوستی موثر است؟

هم کره کاکائو و هم کره شی غنی از اسیدهای چرب اشباع شده و اشباع نشده هستند و به راحتی در پوست جذب می گردند.

این ها پوست را مرطوب می کنند و مواد مغذی مورد نیاز سلول های پوستی را فراهم می آورند. کره شی در برگیرنده ویتامین A و E هم هست و می تواند کشسانی پوست را بهبود ببخشد و از خشکی پوست پیشگیری کند. ترکیب این کره ها نیز برای ترک های پوستی مفید خواهد بود.

ژل آلوئه ورا برای درمان ترک های بارداری

ژل آلوئه ورا برای درمان ترک های بارداری

آلوئه ورا:

به چه مواردی نیاز خواهید داشت؟

برگ گیاه آلوئه ورا

چه کاری باید انجام دهید؟

 • برگ آلوئه ورا را برش دهید و ژله آن را استخراج نمایید
 • آن را روی ناحیه مدنظر بگذارید و ماساژ دهید تا به پوست جذب شود.
 • آن را شستشو ندهید

چند وقت به چند وقت باید از این درمان استفاده کرد؟

شما باید این درمان خانگی را دوبار در طول روز مورد استفاده قرار دهید.

چرا چنین درمان خانگی برای ترک های پوستی موثر است؟

این گزینه یکی از روش های طبیعی عالی برای کاهش ظاهر ترک های پوستی است. ژل آلوئه ورا می تواند فرآیند درمانی را بهبود ببخشد و نتایج خوبی در عرض چند روز ایجاد نماید. این ماده همچنین پوست را تسکین می بخشد و می تواند آب آن را حفظ نماید. با اینحال باید به خاطر داشته باشید که چنین درمانی در مراحل اولیه پاسخگو خواهد بود.

رفع ترک های بارداری با وازلین

رفع ترک های بارداری با وازلین

وازلین:

به چه موادی نیاز دارید؟

وازلین

چه کاری باید انجام دهید؟

وازلین را بر روی ترک های پوستی قرار دهید و آن را به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه ماساژ دهید.

چند وقت به چند وقت باید از این درمان استفاده کنید؟

اینکار را هر شب قبل از رفتن به رختخواب انجام دهید.

چرا چنین روشی موثر است؟

روغن وازلین می تواند رطوبت را در پوست نگه دارد. این درمان خشکی و ترک های پوستی را بهبود می بخشد.

استفاده از براش:

به چه مواردی نیاز خواهید داشت؟

براش مخصوص بدن(با دندانه های نرم و طبیعی)

چه کاری باید انجام دهید؟

 • به آرامی ناحیه مدنظر را با براش خشک ماساژ دهید. اینکار را به کمک حرکات دایره ای انجام دهید
 • اینکار را ۵ الی ۶ دقیقه ادامه دهید
 • بعد از آن دوش بگیرید و مرطوب کننده مناسبی اعمال نمایید.

چند وقت به چند وقت باید از این روش استفاده کنید؟

اینکار را هر روز قبل از دوش گرفتن تکرار کنید.

چرا این روش موثر است؟

استفاده از براش جریان خون را ترویج می کند. همین امر موجب می شود مواد مغذی کافی به ترک های پوستی برسد. اینکار همچنین به حذف سموم از ناحیه مدنظر کمک می کند. استفاده از براش خشک می تواند عملکرد غدد چربی و عرق را بهبود ببخشد و سلول های پوستی مرده را لایه برداری نماید. همین امر باعث نرم شدن پوست می گردد.

هشدار:

به آرامی از براش در نواحی که ترک پوستی وجود دارد استفاده کنید زیرا این نواحی در حال حاضر تحریک شده و حساس هستند.

اسید گیلوکلیک

اسید گیلوکلیک:

به چه مواردی نیاز دارید؟

کرم حاوی این اسید

چه کاری باید انجام دهید؟

از این کرم بر روی ناحیه مدنظر استفاده کنید و طبق دستورالعمل روی بسته بندی عمل نمایید.

چند وقت به چند وقت می توان از این درمان خانگی استفاده کرد؟

این کرم را روزی یک یا دو بار مورد استفاده قرار دهید.

چرا این روش برای ترک های پوستی موثر است؟

اسید گیلوکلیک می تواند تولید کلاژن در پوست را افزایش دهد. اینکار به افزایش کشسانی پوست کمک می کند و از بروز ترک های پوستی پس از بارداری کمک می نماید. گیلوکلیک اسید یک آلفا هیدروکسی اسید است و یکی از اجزای تشکیل دهنده لایه بردارهای شیمیایی است.

هشدار:

این کرم ها معمولا در داروخانه ها بدون نسخه به فروش می رسند اما باز هم با پزشک خود مشورت کنید تا مطمئن شوید مشکلی برایتان ندارد.

سفیده تخم مرغ برای رفع ترک های پوستی بارداری

سفیده تخم مرغ برای رفع ترک های پوستی بارداری

سفیده تخم مرغ:

به چه مواردی نیاز خواهید داشت؟

 • یک الی دو عدد سفیده تخم مرغ
 • یک براش

چه کاری باید انجام دهید؟

 • سفیده تخم مرغ را از زرده آن جدا کنید و به کمک براش بر روی ناحیه مدنظر بمالید
 • اجازه دهید به طور طبیعی خشک شود.
 • آن را با آب سرد و مرطوب کننده بشویید. شما می توانید برای اینکه مزایای این روش را بیشتر کنید کمی روغن نارگیل یا روغن بادام به ترکیب اضافه نمایید.

چند وقت به چند وقت باید از این روش استفاده کنید؟

از این درمان خانگی هر روز استفاده کنید تا بهترین نتایج را کسب نمایید.

چرا چنین روشی موثر است؟

آنزیم های موجود در سفیده تخم مرغ می تواند کشسانی پوست را افزایش دهد و باعث محو شدن ترک های پوستی گردد.

خواص قهوه برای رفع ترکهای پوستی زایمان

خواص قهوه برای رفع ترکهای پوستی زایمان

دانه های قهوه:

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • یک دوم پیمانه دانه قهوه خرد شده
 • دو قاشق غذاخوری روغن زیتون یا روغن نارگیل

چه کاری باید انجام دهید؟

 • دانه قهوه و روغن را با هم ترکیب کنید
 • از این ترکیب به عنوان اسکراب در محل مدنظر استفاده نمایید. آن را به طور دایره ای ماساژ دهید.
 • اجازه دهید ۵ دقیقه روی پوست بماند و سپس آن را با آب بشویید.

چند وقت به چند وقت باید از این روش استفاده کنید؟

این روش را می توان دو الی سه بار در هفته تکرار کرد.

چرا چنین روشی برای ترک های پوستی مفید و کارساز است؟

کافئین موجود در دانه های قهوه می توانند به راحتی به پوست نفوذ کنند و سلول های پوستی را زنده نمایند. این موضوع به همراه استفاده از روغن زیتون شما را مطمئن می سازد که مواد مغذی فراوانی به ناحیه مدنظر ارسال می شود و ترک های پوستی درمان می گردد. قهوه در برگیرنده خاصیت آنتی اکسیدانی هم هست و اسیب موجود را برعکس می کند و از پوست محافظت می نماید.

مزایای سرکه سیب برای کاهش ترکهای پوست دوران بارداری

مزایای سرکه سیب برای کاهش ترکهای پوست دوران بارداری

سرکه سیب:

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • یک پیمانه سرکه سیب طبیعی
 • یک دوم پیمانه آب
 • بطری اسپری

چه کاری باید انجام دهید؟

 • سرکه سیب طبیعی را با آب رقیق نمایید و در بطری اسپری بریزید.
 • آن را روی ترک های پوستی اسپری کنید و اجازه دهید به طور طبیعی خشک شود.
 • اجازه دهید یک شب بماند.
 • صبح روز بعد همانند معمول دوش بگیرید و از مرطوب کننده مناسبی استفاده نمایید.

چند وقت به چند وقت باید اینکار را انجام دهید؟

این کار را هر شب قبل از رفتن به رختخواب تکرار نمایید.

چرا این روش کارساز و موثر است؟

سرکه سیب یک گزینه خوب برای درمان زخم ها و لکه هاست. این موضوع باعث کاهش ترک های پوستی و روشن تر شدن پوست می شود.

هشدار:

اگر پوست حساسی دارید، یک پیمانه آب را به یک پیمانه سرکه سیب اضافه کنید. رقیق کردن زیاد باعث کاهش قدرت سرکه می شود.

همچنین بخوانید: خواص سرکه سیب

چگونه ترک های بارداری را از بین ببریم

جوش شیرین و لیمو:

به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • یک قاشق چایخوری آب لیموی تازه
 • یک قاشق غذاخوری جوش شیرین

چه کاری باید انجام دهید؟

 • مواد تشکیل دهنده را با هم ترکیب کنید و آن را بر روی ترک های پوستی اعمال نمایید.
 • اجازه دهید ۱۰ الی ۱۵ دقیقه بماند و خشک شود.
 • آن را با آب شستشو دهید.

چند وقت به چند وقت می توان از این درمان خانگی استفاده کرد؟

این فرآیند را هفته ای سه الی چهار بار تکرار نمایید.

چرا این روش موثر است؟

جوش شیرین یک لایه بردار طبیعی است. این ماده لایه های آسیب دیده و مرده سلول های پوستی را بر می دارد. آب لیمو می تواند خاصیت سفیدکنندگی بر روی پوست داشته باشد و ترک های پوستی را محو نماید.

ترک های پوستی می تواند خلق و خوی شما را نابود کند. شما هم همانند هر مادر دیگری دوست دارید در طول این دوران بر روی رشد جنین خود تمرکز کنید. پس از این درمان های خانگی استفاده کنید و اجازه ندهید ترک های پوستی شما را آزرده خاطر سازد.

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم گزینه های درمانی دیگری در بازار برای ترک های پوستی بعد از بارداری وجود دارد. در ادامه برخی از این موارد را با هم مرور می کنیم.

همچنین بخوانید: مزایای زیبایی جوش شیرین

درمان های بعد از بارداری:

رتینول یکی از مواد تشکیل دهنده اصلی در پمادهای موجود برای بهبود ترک های پوستی است. این ماده سعی می کند تولید کلاژن را تحریک کند.با اینحال چنین کرمی را تنها بعد از بارداری می توان مورد استفاده قرار داد.

این موضوع بدین خاطر است که اگر رتینول در طول بارداری مورد استفاده قرار گیرد می تواند باعث اختلالات مادرزادی در جنین شود. برای اینکه رتینول اثر خود را روی پوست بگذارد به شش هفته زمان نیاز دارد. زمانی که از این پماد برای درمان ترک های پوستی خود استفاده می کنید پوست را در معرض نور خورشید قرار ندهید زیرا باعث سوختن آن می شود. اگر درمان با رتینول باعث واکنش پوستی شد، سایر داروهای بدون نسخه همچون موارد زیر را امتحان کنید:

این کرم ها به شما کمک می کند ظاهر ترک های پوستی را بهبود ببخشید با اینحال قبل از اینکه بخواهید از چنین مواردی بر روی پوست خود استفاده کنید بهتر است با پزشک مشورت نمایید.

چرا ترک های پوستی تشکیل می شوند؟

ترک های پوستی زمانی رخ می دهند که پوست نمی تواند رشد جنین در بارداری را تحمل کند. این موضوع باعث می شود فیبرهای کشسان زیر سطح پوست بشکنند و باعث بروز ترک های پوستی گردند. ترک های پوستی بیشتر در شکم و سینه دیده می شوند زیرا این نواحی جزو نواحی هستند که در طول بارداری بیشتر رشد می کنند. با اینحال ترک های پوستی ممکن است بر روی ران، باسن و سایر قسمت های بدن نیز دیده شوند.

این نشانه ها قرمز یا بنفش روشن هستند اما بعد از بارداری محو می شوند و رنگ سفید یا خاکستری به خود می گیرند. زمانی که ترک های پوستی قرمز، بنفش یا رنگ روشنی دارند را راحت تر می توان درمان کرد. زمانی که رنگ از بین می رود این ترک ها به شکل سفید نقره تی در می ایند و درمانشان در این مرحله دشوارتر می گردد.

اگر مادر شما ترک های پوستی داشته است شانس ابتلا به چنین شرایطی در شما بالاست زیرا ژنتیک نقش مهمی در این شرایط بازی می کند. ممکن است در طول دوران نوجوانی ترک پوستی نداشته باشید اما در طول دوران بارداری نمی توانید از آن عبور کنید. سنجش های پیشگیرانه برای این موضوع وجود ندارد. تنها کاری که شما می توانید انجام دهید درمان سریع این ترک ها به محض دیده شدن است.

افرادی که بافت پوستی روشنی دارند ممکن است ترک های پوستی صورتی رنگی داشته باشند. افرادی که بافت پوستشان تیره تر است ترک های پوستی شان معمولا روشن تر از تن رنگی پوست آن ها خواهد بود. اگر چنین شرایطی درمان نشده رها شود می تواند به زخمی تبدیل گردد که شما را ازار می دهد. بهترین کاری که می توانید انجام دهید مرطوب نگه داشتن پوست است. اینکار از خشکی و کشیده شدن پوست جلوگیری می کند و خطر توسعه ترک های پوستی را کمتر می نماید. برای پیشگیری یا محو کردن سریع و اسان ترک های پوستی نکات زیر را مدنظر داشته باشید.

۱۴ نکته برای درمان ترک های پوستی:

 1. مطالعات انجام شده نشان می دهد افرادی که از مرطوب کننده مناسب استفاده می کنند کشسانی و ظاهر پوست بهبود یافته ای خواهند داشت. اگر پوست شما به خوبی آب داشته باشد کمتر از کشش و سایر مشکلات رنج می برد. از لوسیون های مرطوب کننده بر روی ترک های پوستی جدید استفاده کنید یا از این مرطوب کننده در نواحی استفاده کنید که فکر می کنید ترک پوستی در آن ایجاد می شود. استفاده از لوسیون بر روی ترک های پوستی قدیمی می تواند ظاهر آن ها را بهبود ببخشد اما به اندازه استفاده از لوسیون برای ترک های جدید موثر نخواهد بود. اگر مواد شیمیایی موجود در کرم های بدون نسخه شما را اذیت می کند می توانید مرطوب کننده خود را بسازید.
 2. به مرطوب کننده بدون بوی خود کمی ویتامین E اضافه کنید و آن را برای کاهش ترک های پوستی بر روی پوست خود بمالید.
 3. روغن تخم مرغ را به طور منظم از سه ماهه اول بارداری خود بر روی پوست ماساژ دهید زیرا اینکار می تواند از بروز ترک های پوستی پیشگیری کند. دو بار در روز این روغن را روی شکم بمالید.اینکار را از هفته هشتم بارداری تا شش ماه بعد از زایمان انجام دهید
 4. مصرف ویتامین C خود را بیشتر کنید. متخصصان بر این باورند که مصرف ۵۰۰ میلی گرم ویتامین C می تواند ظاهر ترک های پوستی را بهبود ببخشد. ویتامین C به تولید کلاژن و کاهش ترک های پوستی کمک می کند. می توانید به همراه این ویتامین از اسید گیلوکلیک موضعی هم بهره ببرید. قبل از مصرف هر نوع دارو یا مکملی در بارداری با پزشک خود مشورت نمایید. باید بدانید چه دارویی برایتان خوب و چه دارویی بد است.
 5. اگر ترک های پوستی قدیمی دارید باید از SPF 60 به طور مستقیم بر روی ناحیه مدنظر استفاده نمایید. برنزه کردن با لوسیون SPF بالا ترک های پوستی را می پوشاند
 6. انجام تمرینات ورزشی در طول بارداری همچون تمرینات کششی و تمرینات کگل می تواند جریان خون را بهبود ببخشد. شما می توانید یوگای بارداری یا پیلاتس مخصوص دوران بارداری را هم با مشورت پزشک انجام دهید. اجازه ندهید افزایش وزن به طور ناگهانی رخ دهد. سعی کنید وزن خود را به صورت تدریجی افزایش دهید.
 7. سعی کنید بعد از زایمان تمرینات ورزشی را فراموش نکنید و وزن خود را به حد متعادل برسانید. ترک های پوستی در این شرایط ظاهر کمتری خواهد داشت. با اینحال سعی کنید وزن اضافی را به تدریج کم کنید. اطمینان حاصل نمایید که کاهش وزن تدریجی است و در برگیرنده رژیم غذایی سخت و دشواری نیست. این موضوع به طور طبیعی باعث کاهش بروز ترک های پوستی می شود.
 8. رژیم غذایی داشته باشید که سالم و متعادل است و می تواند مواد مغذی مورد نیاز پوست را تامین نماید. باید اینکار را در دوران بارداری جدی بگیرید. غذاهایی را در رژیم غذایی خود بگنجانید که به کشسانی پوست کمک می کند. این غذاها می تواند غذاهای شامل آنتی اکسیدان های قوی همچون اسفناج، بلوبری، توت فرنگی و سایر سبزیجات و میوه ها باشد، غذاهای غنی از ویتامین باشد تا به غشای پوستی کمک کند. آجیل، دانه ها،آووکادو و بروکلی را فراموش نکنید. از غذاهای حاوی ویتامین A برای کمک به ترمیم بافت های پوستی استفاده کنید. هویج، سیب زمینی شیرین، فلفل دلمه ای قرمز را در رژیم غذایی خود بگنجانید. از غذاهای حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ که غشاهای سلولی را سالم نگه می دارند و درخشندگی خاصی به پوست می بخشند استفاده کنید. از روغن ماهی، گردو، تخم مرغ استفاده کنید. سبزیجات و میوه هایی که آب زیادی دارند مثل هندوانه، خیار ، فلفل دلمه ای تازه و کرفس را هم مصرف نمایید.
 9. باید مقدار مناسبی از آب را در طول روز مصرف نمایید. اینکار به افزایش کشسانی پوست کمک می کند. با نوشیدن روزی ۸ الی ۱۲ لیوان آب، بدن خود را سالم نگه دارید. اینکار برای مراقبت از پوست شما مناسب است. می توانید از دمنوش های گیاهی بدون کافئین نیز استفاده نمایید.
 10. از مواد شیمیایی بر روی پوست استفاده نکنید. بیشتر شوینده های بدن در برگیرنده سولفاتی هستند که پوست را خشک می کند و از کشسانی آن می کاهد. پس شوینده ای را انتخاب کنید که روغن طبیعی دارد و می تواند پوست را مرطوب نگه دارد. روغن نارگیل به عنوان تمیزکننده طبیعی پوست عمل می کند. آن را روی پوست بمالید و سپس با آب گرم بشویید. پوست را خشک کنید. اگر پوست مستعد خشک شدن است از شوینده استفاده نکنید. کافیست در این شرایط پوست را با آب گرم شستشو دهید.
 11. اگر می خواهید زمانی را خارج از منزل بگذرانید به کمک ضد آفتاب از پوست خود محافظت کنید.
 12. برخی از روغن ها همچون Bio-oil می تواند به کاهش ترک های پوستی کمک کند.
 13. شما می توانید برای تسکین درد ، خارش و قرمزی ترک های پوستی از وازلین استفاده کنید.
 14. به خاطر داشته باشید که برداشتن ترک های پوستی همانند لیپوساکشن یک فرایند زیبایی است. پس در مورد مزایا و معایب آن اطلاعاتی کسب کنید و با پزشک مشورت نمایید.

هشدارها:

 • همیشه قبل از اعمال محصول جدید بر روی پوست، مواد تشکیل دهنده آن را بخوانید. این موضوع در دوران بارداری و شیردهی از اهمیت زیادی برخوردار است.
 • برخی از درمان ها همچون کرم ها و لوسیون ها ممکن است باعث ایجاد آلرژی شوند.
 • بیشتر درمان ها تاثیر جزئی دارند. پس انتظارات واقعی از آن ها داشته باشید.
درباره : دیگر

فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف سبه همراه معنی : اسم پسر با حرف س با ریشه اسم های فارسی ، عربی و کردی  گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف س ؛ با اسپیس بلاگ همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اگر فکر می کنید اسمی می تواند در فهرست زیر قرار بگیرد یا معنی اسم  آن اشتباه است در کامنت برای ما درج کنید.

اسم پسر فارسی با حرف س


سارین : نام روستایی در نزدیکی رفسنجان

ساسان : سر سلسله ساسانیان، تنها و گوشه نشین، درویش، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه

سالار : سردار سپاه، فرمانده لشکر؛ حاکم، والی، شاه، رهبر، قائد

سام : آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال

سامان : سرزمین، ناحیه، محل، مکان؛ ترتیب و روش چیزی یا کاری، ثروت، دارایی، قوت، توانایی؛ صبر، آرام و قرار

سامِر : افسانه گوینده، افسانه گویندگان.

سامه : عهد، پیمان؛ جای امن و امان، پناه، مأمن.

سامی : عالی، بلند مرتبه، بلند؛ منسوب به سام پسر نوح نبی(ع)

سامیا : نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در دوره‌ی هخامنشی.

سامیار : ثروتمند

سامین : منسوب به سام

سانیار : دارای عزت و قدرت و کیفیت

سباک : از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی

سبلان : رشته کوه آتشفشانی در شمال غربی ایران

سپند : مقدس، اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آتش می‌ریزند.

سپندان : نام نوعی گیاه، خردل

سپهدا : فرمانده سپاه، سپهسالار؛ فرمانروا، پادشاه.

سپهر : آسمان؛ روزگار

سپهراد : جوانمرد سپاه و لشگر، شجاع و دلیر

سپهرداد : داده یا آفریده آسمان، نام داماد داریوش که در شجاعت ممتاز بود.

سدرا : نام درختی در آسمان هفتم بهشت

سَدِنا : سدن + الف (اسم ساز)، خدمت کردن کعبه.

سرافراز : افتخار کننده به چیزی یا کسی، سربلند، مفتخر؛ دارای صفات نیکو و مایه افتخار

سردار : فرمانده یک گروه یا یک دسته‌ی نظامی، پیشوا، رهبر، سرور.

سرفراز : مخففِ سر افراز

سُروش : پیام آور؛ فرشته‌ی پیام آور، فرشته؛ پیامی که از عالم غیب برسد، الهام

سَمندر : فرشته موکل، اسبی که رنگ آن مایل به زرد باشد؛ اسب تندرو و نیرومند

سنباد : از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

سورن : دلیر و توانا، نام سردار ایرانی، نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان

سورنا : سُرنا، سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهم

سورین : منسوب به سُور، آن که شادمان و مسرور است، توانا، دلیر

سوما : ماه، نور ماه، (به مجاز) زیبا، در گویش مازندران نهر آب

سهراب : دارنده‌ی آب و رنگ سرخ، سرخاب، پسر دلاور رستم

سیامک : آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیومرث پادشاه پیشدادی

سیاوش : دارنده‌ی اسب نر سیاه، پسر کیکاووس پادشاه کیانی

سیتاک : نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی

سیحون : از رودهای معروف در شمال ایران قدیم که به دریاچه آرال می‌ریزد.

سیکا : نوعی درخت، در گویش مازندران اردک

سینا : به معنی دانشمند است که در ایران باستان خانواده‌های دانشمند را سئنا می گفتند، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی

سینار : سنباد، از شخصیتهای شاهنامه

سیناک : نام یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه اشکانی

اسم پسر عربی با حرف س


سابق : مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیرنده

سابق‌الدین : پیشی گیرنده در دین

ساجد : آن که سجده میکند، سجده کننده

ساعد : مساعدت کننده، مددکار

سالم : فاقد بیماری جسمی یا روحی؛ بدون عیب یا خرابی، بدون آلودگی؛ منزه و به دور از مفاسد اخلاقی

سبحان : پاک، منزه؛ از نامهای خداوند

ستار : آنکه چیزی را پوشیده و در پرده میدارد، پوشنده؛ از نامهای خداوند

سجّاد : بسیار سجده کننده؛ لقب زینالعابدین ابن حسین(ع)

سَحاب : ابر، توده‌ی بخار آب که به رنگهای سفید، خاکستری در آسمان دیده میشود.

سَدیف : نام چند تن از صحابه

سراج : چراغ، روشنایی

سراج‌الدین : چراغ دین

سَرمد : پایدار، پیوسته، همیشگی، به طور دائم

سَعد : خجسته، مبارک، خوش یمن، سعادت، خوشبختی، خوش یمنی

سَعدالدین : نیک بختی دین

سَعدی : سعد بودن، خجستگی، مبارکی؛ سعدی شاعر و نویسنده‌ی ایرانی

سُعود : جمع سَعد، سعادتها، نیک بختیها، خجستگیها

سعید : خجسته، مبارک؛ خوشبخت، سعادتمند

سَلمان : سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت؛ سلمان فارسی صحابی پیامبر اسلام(ص) نخستین مسلمان ایرانی

سَمیر : داستان پرداز، قصه گو

سَمیع : از نامهای خداوند؛ شنوا

ساهر : بیدار

اسم پسر اوستایی با حرف س


ساتیار : از نامهای زرتشتی که گونه‌ی دیگر آن به نظر میرسد سادیار باشد، نام یکی از سرداران داریوش.

سپنتا : پاک و مقدس

اسم پسر کردی با حرف س


ساکو : کوه بدون گیاه؛ ساده و بی آلایش؛ یکسان و یکنواخت

سیروان : عربی ساربان، نام رودی در غرب ایران که از استانهای کردستان و کرمانشاه می‌گذرد.

سیوان : ماه

سیامند : نام کوهی است.

درباره : دیگر

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,غذاهای شکم تخت foods-for-flat-abs

بیشتر افراد بر این باورند که شکم شش تکه با انجام تمرینات ورزشی دشوار و رژیم‌های غذایی سخت ایجاد می‌شود. در این مقاله قصد داریم به شما نشان دهیم که این موضوع صحیح نیست. در ادامه با ۱۰ ماده غذایی مختلف آشنا خواهید شد که سوخت مورد نیاز برای عضلات را فراهم می‌کند، شما را سیر می‌سازد و در نهایت به شما کمک می‌کند شکم تختی داشته باشید.

 1. ماهی

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,red-lobster-salmon ماهی

ماهی نه تنها با چربی‌های سالمی پر شده است بلکه عاری از کربوهیدرات است و می‌تواند پروتئین مورد نیاز بدن را فراهم کند.

 1. تخم مرغ

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,eggs-healthiest-cheap-food تخم مرغ

زرده تخم مرغ معمولا توسط بیشتر افراد مصرف نمی‌شود. اما باید به خاطر داشته باشید که زرده تخم مرغ چربی‌های سالمی را فراهم می‌کند که برای توسعه مغز ضروری است. این ماده می‌تواند شما را سیر نگه دارد و با جوی دوسر ترکیب عالی ایجاد خواهد کرد.

 1. جوی دوسر

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,instant-oatmeal جوی دوسر

جوی دوسر انرژی مورد نیاز بدن را فراهم می‌کند. افرادی که تمرینات سخت ورزشی را انجام می‌دهند می‌توانند از این ماده استفاده کنند.

 1. بادام

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,almonds-weight-loss بادام

همانطور که می‌دانید بادام یکی از تنقلات مفید برای بدن محسوب می‌شود. شما می‌توانید بادام را در جیب خود بریزید و همیشه همراه خود داشته باشید. هر وقت گرسنه شدید چند عدد بادام بخورید. بادام دارای چربی های سالم و پروتئین است و کربوهیدراتی ندارد. همچنین این ماده فیبر خوبی دارد. پس از آن غافل نشوید.

 1. اسفناج

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,baby-spinach اسفناج

روش‌های زیادی برای لذت بردن از این ماده سبز رنگ و پرخاصیت وجود دارد. شما می‌توانید اسفناج را در اسموتی‌های خود مورد استفاده قرار دهید یا در سالادها به کار ببرید. این سبزی خوشمزه سرشار از ویتامین و فیبر است.

 1. حبوبات

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,black-beans حبوبات

لوبیای سیاه، سفید یا قرمز می‌تواند انتخاب شما باشد. باید مطمئن شوید که این مواد را در رژیم غذایی خود مورد استفاده قرار می‌دهید. این کربوهیدارت‌ها به آرامی هضم می‌شوند و همین امر باعث می‌شود انرژی مورد نیاز بدن برای کل روز فراهم گردد. همچنین حبوبات منبع غنی از فیبر و پروتئین است.

 1. سویای خشک

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,dry-roasted-edamame سویای خشک

اگر شما نیز اهل مسافرت هستید می‌توانید از مواردی همچون سویای خشک شده استفاده کنید. این ماده سرشار از فیبر، پروتئین و کربوهیدرات است.

 1. دانه‌های کدوتنبل

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,pumpkin-seeds-7-foods-ward-off-winter-illnesses دانه‌های کدوتنبل

دانه کدو تنبل سرشار از منیزیم، روی و امگا۳ است. زمانی که از کدو تنبل استفاده می‌کنید دانه‌های آن را دور نریزید. بهتر است مطمئن شوید که این دانه‌ها را خشک می کنید و در کنار خانواده از خوردن آن لذت می برید.

 1. روغن زیتون

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,light-olive-oil روغن زیتون

با روغن زیتون دوست شوید. شما می‌توانید هر ماده ای را با این روغن بپزید و از طعم بی نظیر آن لذت ببرید. این چربی سالم به مفاصل و سلامت مغزتان کمک می‌کند. پس از آن غافل نشوید.

همچنین بخوانید: خواص روغن زیتون
 1. کینوا

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,quinoa-grains-10-daily-habits-blast-belly-fat کینوا

این ماده نیز یکی از مواردی است که با ماهی و سبزیجات طعم عالی پیدا می‌کند. پخت آن به زمان زیادی نیاز ندارد. پس می‌توانید آن را برای صبحانه نیز آماده کنید. کینوا سرشار از فیبر، کربوهیدرات‌های خوب و پروتئین است و به شما کمک می‌کند انرژی مورد نیاز بدن خود را با آن تامین کنید.

همچنین بخوانید: خواص و ارزش غذایی کینوا
 1. پودر پروتئین

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,protein-powder-nutritional-supplement پودر پروتئین

شما می‌توانید پروتئین مورد نیاز بدن خود را از منابع طبیعی به دست آورید اما در برخی از موارد اینکار بسیار دشوار خواهد بود. در این شرایط می‌توانید از پودرهای پروتئینی استفاده کنید. پودری را انتخاب کنید که با نیازهای رژیم غذایی شما سازگار است.

به عنوان مثال می‌توانید از پودر پروتئینی سبزیجات استفاده کنید. پروتئین آب پنیر گزینه عالی برای ایجاد عضلات و ریکاوری سریع است. کازئین نیز برای افرادی که به هنگام خواب احساس گرسنگی می‌کنند بسیار خوب است زیرا به آهستگی هضم می‌شود و شما را در طول خواب سیر نگه می‌دارد.

 1. آووکادو

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,avocado-with-pit آووکادو

آووکادو چربی‌های سالمی دارد. این میوه خوشمزه برای موها، پوست و ناخن عالی است. طعم بی نظیر آن می‌تواند شما را به خود جلب کند. سعی کنید آووکادو را با تخم مرغ نیز امتحان کنید.

همچنین بخوانید: خواص آووکادو برای لاغری
 1. انواع توت

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,mixed-berries توت‌ها

شما می‌توانید از توت فرنگی،تمشک، بلوبری و توت‌های دیگر به خوبی بهره مند شوید. تمامی این توت‌ها در برگیرنده آنتی اکسیدان‌های مختلف هستند و کربوهیدرات بسیار اندکی دارند. توت‌های مختلفی که در این لیست بیان شد سرشار از فیبر هستند. این توت‌ها را در اسموتی‌های خود به کار ببرید.

 1. برنج سیاه

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,black-rice-love-handles برنج سیاه

برنج سیاه سرشار از ویتامین و فیبر است. این ماده را در رژیم غذایی خود به کار بگیرید.

 1. سیب زمینی شیرین

برای صاف شدن شکم چه بخوریم,رژیم غذایی شکم تخت,sweet-potatoes سیب زمینی شیرین

سیب زمینی شیرین می‌تواند دوست جدید شما در رژیم غذایی باشد. این ماده شاخص گلیسمی پایینی دارد و می‌تواند نیروی مورد نیاز در طول تمرینات ورزشی را فراهم کند. سیب زمینی شیرین سرشار از ویتامین است.

درباره : دیگر

انواع غذاهای مصری

مصر اگرچه کشوری در آفریقای شمالی است، اما مردم آن به زبان عربی صحبت می‌کنند و در حقیقت از دسته کشورهای عربی محسوب می‌شوند. سرزمینی خشک با اهرام سه گانه و رازهایی به وسعت تاریخ که در جای دیدنی به آنها اشاره شده است. توریست‌اپ در این مقاله تلاش کرده در راستای آشنایی با فرهنگ و روحیات ملل، غذاهای مصری را نیز کشف کند. آنچه می‌بینید، نتیجه این جستجو است. با ما در چشیدن طعم و مزه غذاهای مصری همراه باشید.

 

فول وا تامیا (Ful wa Ta’meya)

فول وا تامیا نوعی فست فود مصری که شباهت زیادی به فلافل دارد. در این غذا بیشتر از لوبیا استفاده می‌شود، به طوری که از یک شب قبل لوبیاها را می‌پزند تا کاملا نرم شود و با ادویه‌جات و سبزیجات مخصوص مخلوط می‌کنند. این غذا را می‌توانید به همراه نان میل کنید.

 

کوشاری (Kushari)

کوشاری غذایی مصری شبیه به پاستا که در طبخ آن از برنج، عدس، لوبیا، ماکارونی و سس گوجه‌فرنگی استفاده می‌شود و می‌توان این غذا را به همراه سس مخصوصی که خود مصری‌ها دستور تهیه آن را می‌دانند، میل کرد.

کوشاری مصری

 

کباب (Kabab)

کباب مصری نیز به کباب‌هایی که ما ایرانی‌ها تهیه می‌کنیم، شباهت دارد و مانند کباب ایرانی روی زغال تهیه می‌شود و از گوشت گوساله و گوسفند در طبخ آن استفاده می‌شود. این غذا را به همراه نان، برنج، سالاد و سبزیجات سرو می‌کنند.

کباب مصری

 

سوسیس اسکندری (Alexandrian Sausages)

این غذا برای کسانی که هم به سوسیس و هم گوشت علاقه دارند، بهترین انتخاب است. برای تهیه این غذا سوسیس‌ها را تفت داده و به همراه نان باگت و ترشی سرو می‌کنند.

غذای مصری سوسیس اسکندری

 

هاواوشی (Hawawshi)

در این غذا از گوشت بیف استفاده می‌شود. برای طبخ این غذا، از انواع ادویه‌جات استفاده می‌شود تا گوشت طعم‌دار شود و در نهایت گوشت‌ها را به همران نان مخصوصی به نام بلدی، طبخ می‌کنند. این غذا شباهت زیادی به سمبوسه داشته و با سلیقه ایرانیان سازگار است.

هاواوشی مصری

 

موساکا (Moussaka)

برای تهیه موساکا از بادمجان، فلفل سبز، پیاز و رب گوجه فرنگی استفاده می‌کنند و با توجه به مخلفاتی که دارد، شما را به یاد لازانیا می‌اندازد. این غذا را به همراه سالاد و انواع سس سرو می‌کنند.

موساکا از غذاهای مصری

 

فلافل (Falafel)

محبوب ترین غذای مصری که بین ایرانی‌ها هم مشهور است. در فلافل تعداد زیادی نخود را پخته، چرخ کرده و بعد به شکل گلوله‌ای سرخ می‌کنند. این غذا به همراه ترشی، سس و انواع سبزیجات سرو می‌شود.

فلافل مصری

 

باقلوا (Baklava)

شیرینی مشهور که در مصر هم طرفداران زیادی دارد. این شیرینی، از خمیری نازک به همراه آجیل خرد شده تهیه شده و آن را در یک شربت شیرین غوطه‌ور می‌کنند.

باقلوای مصری

 

حلوا (Halva)

این شیرینی علاوه بر اینکه در ایران محبوب است، در مصر پخته می‌شود. فقط با این تفاوت که در مصر خمیر کنجد را تفت داده و به شکل حلوا در می آورند.

حلوای مصری

 

عیش‌السرایا (Eish al-sarayah)

دسری ساده که متعلق به کشورهای عربی است. این دسر از نان تست، نشاسته، شیر و گلاب تهیه می شود و طعمی شبیه به فرنی دارد.

غذای مصری عیش‌السرایا

این ۱۰ غذای مصری، مجموعه‌ای از غذاهای معروف مصری هستند که در این مقاله ارائه شد. اگر شما خوانندگان گرامی از دیگر غذاهای مصری آگاهی دارید، می‌توانید اطلاعات آنها را با ما و دیگر خوانندگان توریست‌اپ در میان بگذارید.


مقالات مرتبط

درباره : دیگر
صفحات سایت